Tuesday, February 23, 2010

HUKUMAN SEBAT:PKPIM CADANG MANSUHKAN SEKSYEN 289 (a) KANUN ACARA JENAYAH
KENYATAAN MEDIA
PERSATUAN KEBANGSAAN PELAJAR ISLAM MALAYSIA (PKPIM)
24 Februari 2010/ 10 Rabiul Awal 1430 H

PKPIM CADANG MANSUHKAN SEKSYEN 289 (a) KANUN ACARA JENAYAHPersatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) merujuk kepada tindakan seorang bekas pengurus bank yang mencabar hukuman sebat terhadapnya kerana peruntukan undang-undang bagi hukuman sebat bersifat menindas dan prejudis kepada kaum lelaki.

Seksyen 289 (a) Kanun Acara Jenayah menyatakan bahawa hukuman sebat tidak boleh dikenakan ke atas mana-mana pesalah wanita. Justeru itu, peruntukan sedia ada ini dilihat amat bercanggah dengan prinsip kesaksamaan dan anti diskriminasi jantina sepertimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.

Dalam pada itu, Perkara 8 (2) Perlembagaan Persekutuan pula menyatakan bahawa “Kecuali sebagaimana dibenarkan dengan nyatanya oleh Perlembagaan ini, tidaklah boleh ada perbezaan terhadap warganegara semata-mata oleh sebab agama, kaum, keturunan, tempat lahir, atau gender dalam mana-mana undang-undang”. Maka, PKPIM ingin mencadangkan agar peruntukan dalam Seksyen 289 (a) Kanun Acara Jenayah ini dimansuhkan memandangkan peruntukan tersebut dilihat sebagai “Ultra Vires” kerana ia secara terang-terangan bercanggah dengan Perkara 8 (2) Perlembagaan Persekutuan.

Sementara itu, pemansuhan ini juga perlu bagi mengelakkan sebarang kekeliruan dan kecelaruan sistem perundangan negara khususnya apabila ia melibatkan peruntukan undang-undang Syariah bagi negeri-negeri tertentu. Secara umumnya, dalam beberapa peruntukan Syariah, hukuman sebat boleh dikenakan ke atas mana-mana pesalah tanpa mengira jantina pesalah berkenaan.

Sebagai contoh, Seksyen 136 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982 dan dibaca bersama Seksyen 4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (pindaan 1987) telah memperuntukkan bahawa bagi sesiapa yang didapati bersalah meminum minuman yang memabukkan boleh dijatuhkan hukuman denda tidak lebih RM5,000.00 atau penjara tidak lebih tiga tahun atau disebat tidak melebihi 6 kali sebatan.

Ini bertepatan dengan lunas-lunas perundangan Islam yang menyatakan bahawa hukuman sebat boleh dikenakan ke atas kesalahan tertentu tanpa mengira perbezaan jantina seseorang. Seperti contoh, dalam Surah An-Nur ayat 2 Allah berfirman “Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat”.

Namun demikian, kaedah dan cara pelaksanaan hukuman tersebut perlu dikaji semula agar ia bersesuaian dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kewanitaan. Lantaran itu, PKPIM berpendapat bahawa, kaedah pelaksanaan hukuman sebat menurut undang-undang Islam yang lebih berperikemanusiaan, tidak mencederakan, serta bertujuan mendidik pesalah adalah kaedah terbaik yang harus dilaksanakan ke atas pesalah wanita.


Dalam perkembangan berkaitan, PKPIM turut menggesa semua pihak untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam memberi sumbangan idea bagi memastikan keharmonian antara sistem undang-undamg Sivil dan Syariah terjalin.


MUHAMMAD FAISAL ABDUL AZIZ (860813-38-5543)
Presiden,
Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)

 
Photography Templates | Slideshow Software