Thursday, March 18, 2010

SERBUAN TERHADAP PREMIS GAJET SEKS: PKPIM MENYOKONG TINDAKAN PIHAK BERKUASA


Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) mengucapkan tahniah dan syabas pada pihak berkuasa kerana bertindak menyerbu premis-premis yang membekalkan gajet-gajet seks secara haram di beberapa kompleks membeli-belah yang terkemuka di ibu negara.

Namun, PKPIM berharap agar tindakan susulan yang lebih tegas dipergiatkan lagi agar ia tidak terhenti di sini sahaja. Dalam pada itu, peranan untuk mencegah penjualan bahan seperti ini juga tidak seharusnya dilaksanakan oleh penguatkuasa tempatan serta wartawan akhbar semata-mata, tetapi memerlukan kerjasama semua pihak untuk memastikan Malaysia bebas dari penjualan gajet-gajet seks secara berleluasa terutama kepada generasi muda.

Sementara itu, PKPIM juga menggesa agar pindaan serta-merta Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan dan Perindustrian Wilayah Persekutuan 1986 yang sebelum ini mengecualikan alat cenderamata seks daripada dikenakan lesen kepada pindaan yang memberikan kuasa yang lebih luas kepada pihak berkuasa tempatan seperti DBKL. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang menerusi Seksyen 292 Kanun Keseksaan juga harus ditingkatkan dengan menangkap dan mendakwa pihak-pihak yang bertanggungjawab yang terlibat dalam penjualan serta penyebaran gajet-gajet seks ini di pasaran.

Dalam masa yang sama, PKPIM juga menggesa kerjasama daripada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) agar mengesan laman sesawang yang menjalankan transaksi pembelian gajet seks secara maya serta mengarahkan penutupan transaksi berkenaan dengan segera agar budaya gejala seks bebas dapat dikurangkan.

Malah, peranan Kastam Diraja Malaysia (KDM) juga perlu diperkemaskan dari sudut kawalan di semua pintu masuk. Dengan memperketatkan kawalan masuk gajet-gajet seks ini yang kebanyakannya dari negara China dan Hong Kong, sedikit sebanyak ia akan mengurangkan lambakan gajet-gajet yang tidak senonoh ini di dalam masyarakat Malaysia khususnya generasi muda.

Dalam perkembangan berkaitan, PKPIM juga berpendapat dengan peranan NGO sebagai pemberi maklumat dan pemantau kepada aktiviti-aktiviti sosial yang terlampau ini juga harus di ambil perhatian serius oleh pihak berkuasa dalam menjadikan mereka sebagai rakan pemantau agar gejala ini dapat dibendung dengan cepat dan pantas.

Dalam masa yang sama, bagi golongan pendidik di sekolah pula, antara peranan yang boleh dimainkan adalah dengan menjalankan pemeriksaaan serta mengesan pelajar yang terlibat dengan penggunaan gajet-gajet ini agar dirujuk kepada kaunselor untuk diberi khidmat bimbingan dan nasihat. Tidak lupa juga, peranan yang paling penting perlu dimainkan oleh pihak ibu bapa dengan memeriksa beg sekolah anak mereka serta mengambil peduli rutin harian anak mereka walaupun sentiasa dihambat kesibukan. Perhatian serta bimbingan ibu bapa sangat berkesan bagi memastikan generasi muda tidak mudah untuk terlibat dengan budaya negatif tersebut.

Jika semua pihak memainkan peranan masing-masing , PKPIM percaya bahawa gejala budaya seks bebas akan dapat dibendung dan kes-kes pembuangan bayi juga akan dapat dikurangkan.

Monday, March 15, 2010

Meneliti Mekanisme Pelaksanaan GST


Secara sedar atau tidak, kerajaan hari ini ke arah untuk memperkenalkan Modul Ekonomi Baru (MEB) yang akan diumumkan menjelang 30 Mac ini bagi menggantikan beberapa dasar ekonomi sedia ada seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) untuk memastikan dasar fiskal negara terus relevan dan memenuhi tuntutan zaman.

Namun, seperti yang dinyatakan Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah, MEB ini akan dipamerkan kepada rakyat terlebih dahulu bagi mendapatkan input-input yang relevan oleh anggota masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan (NGO), sektor swasta dan agensi kerajaan sebelum ia dilaksanakan dengan menggunapakai beberapa sistem fiskal baru. Lantaran itu, menurut beliau penggubalan MEB dijangka siap sepenuhnya pada Jun tahun ini.

Beberapa pendekatan baru yang akan diperkenalkan ini pada hakikatnya bertujuan untuk mengurangkan defisit belanjawan negara yang kini berada pada tahap paling tinggi sejak 20 tahun kebelakangan ini. Tujuan ini dilihat amat bertepatan dengan ikrar Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak untuk mengurangkan defisit negara sebaik saja mengambil alih tampuk pemerintahan negara tahun lalu.

Mengambil contoh cukai barangan dan perkhidmatan atau Goods and Services Tax (GST), ia telah dirancang semenjak tahun 1989 lagi bagi menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan (STT) mulai 2011. Menerusi pelaksanaan GST ini, ia dijangka akan mendatangkan pendapatan sekitar RM8.8 bilion setiap tahun kepada negara.

Namun, pelaksanaan dasar percukaian baru ini dilihat amat dipengaruhi oleh situasi ketidakstabilan politik semasa. Rang undang-undang GST sendiri telah ditangguhkan bacaan kedua di Parlimen pada sesi Mac/April memandangkan terdapat suara dari pihak tertentu yang terus membantah pelaksanaan cukai ini. Sementara itu, menurut beberapa penganalis politik, berdasarkan perkembangan tersebut, besar kemungkinan GST tidak akan diperkenalkan sehingga ke tarikh pilihan raya umum ke tiga belas.

Dalam pada itu, fenomena ini juga boleh dilihat menerusi tindakan kerajaan yang telah menangguhkan pengumuman tarif elektrik baru dan menarik balik rancangan mereka untuk menghentikan atau mengurangkan subsidi petrol kepada rakyat secara umum.

Menurut Penasihat Kastam Dato Zaleha Hamzah, GST adalah cukai penggunaan atau “consumption tax” yang di mana kesannya akan dirasai oleh kita jika kita menggunakan sesuatu barangan. Secara mudah, GST ini tidak beza dengan sistem cukai bertingkat yang peringkat awalnya akan dikenakan kepada pengilang sesuatu produk, dan ia secara tidak langsung akan disalurkan oleh pengilang menerusi caj yang ditetapkan kepada pemborong. Kemudian, pemborong pula akan menyalurkan bebanan GST ini kepada peruncit dan jumlah GST yang terakhir akan disalurkan kepada harga pengguna.

Sementara itu, beberapa mekanisme GST sedang dikaji bagi memastikan sistem cukai yang akan dilaksanakan ini benar-benar adil. Menurut Presiden Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia (MATA) Abd. Aziz Abu Bakar, 60% dari kategori barang keperluan yang diguna oleh mereka yang berpendapatan rendah seperti produk pertanian serta makanan asas akan dikecualikan dari sistem GST ini bagi memastikan ia tidak membebankan rakyat. Namun, sebaliknya 20% barang yang dikategorikan sebagai barang mewah yang digunakan oleh golongan yang berpendapatan tinggi akan dikenakan cukai GST.

Pengerusi Panel Penilaian Cukai Kementerian Kewangan, Datuk Kamariah Hussain pula berpendapat bahawa dengan pelaksanaan GST, peniaga boleh menawarkan harga yang lebih murah hasil penjimatan daripada pembayaran cukai. Maka, menurut beliau lagi, pelaksanaan GST akan memberi kesan kepada penurunan Indeks Harga Pengguna (IHP) sekali gus menurunkan perbelanjaan isi rumah.

Ini ekoran dari jumlah cukai yang dikenakan menerusi GST ini adalah jauh lebih rendah dibandingkan dengan cukai STT sedia ada. Ini dapat dilihat apabila kerajaan memutuskan untuk mengenakan jumlah 4% untuk cukai GST dibandingkan 5% untuk cukai jualan dan 10% untuk cukai perkhidmatan yang terangkum dalam STT.

Justeru itu, secara logiknya dengan pelaksanaan GST pengguna hanya perlu membayar cukai sebanyak empat peratus berbanding 10 peratus bagi cukai perkhidmatan dan jualan sebanyak lima peratus.

Dalam perkembangan berkaitan, berhubung mekanisme yang dikenakan ke atas peruncit, kerajaan akan menggunakan sistem “trash hole” yang meletakkan had jumlah barangan tertentu yang melayakkan seseorang itu dikenakan GST. Ini bermaksud, jika seseorang peniaga menawarkan barangan tidak melebihi had tertentu dalam jangka masa tertentu, peniaga terbabit tidak akan dikenakan GST dan tidak wajar untuk cukai tersebut dikenakan oleh peruncit kepada pengguna lain.

Sementara itu, sistem GST ini juga telah dilaksanakan oleh 146 negara di seluruh dunia dan seluruh nagara ASEAN melainkan Brunei dan Myanmar. Maka, Malaysia berpeluang untuk menjadikan negara-negara berkenaan sebagai contoh dan modul bagi memastikan pelaksanaannya benar-benar berkesan.

Namun, beberapa pertimbangan perlu diambil kira bagi memastikan mekanisme GST ini tidak tersasar dari matlamat asal serta tidak memberi kesan inflasi kepada negara. Maka, untuk itu, kerajaan seharusnya memberi pengecualian cukai-cukai tertentu seperti eksais dan sebagainya kepada syarikat kecil dan sederhana pada peringkat permulaan pelaksanaan GST ini. Ini bagi mengelakkan bebanan basar yang terpaksa ditanggung mereka ekoran faktor modal mereka yang masih belum bersedia dengan sistem cukai baru ini.

Dalam pada itu, satu mekanisme yang terbaik bagi memastikan ketelusan sistem cukai ini juga seharusnya diperkenalkan. Ini memandangkan bagi sesuatu sistem cukai, kos bagi mekanisme yang digunakan untuk mengelakkan pemalsuan dan penyalahgunaan pelaksanaan adalah terlalu tinggi. Justeru, ia akhirnya akan dilihat berlawanan dengan matlamat asal untuk mengurangkan defisit negara bilamana berlaku peningkatan kos lain yang terpaksa ditanggung kerajaan.

Selain itu, usaha untuk menggubal satu akta undang-undang untuk menyekat pengambilan keuntungan berlebihan oleh peniaga menerusi caj yang dikenakan kepada pembeli tidak seharusnya dipandang remeh. Justeru itu, kita menyambut baik jaminan kerajaan untuk membentangkan Akta Anti Mengaut Keuntungan Berlebihan pada bulan Mac ini sebelum pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) dikuatkuasakan pada pertengahan 2011.

Menurut Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah, akta itu penting bagi memastikan tidak berlakunya aktiviti mengambil keuntungan berlebihan oleh para peniaga.

Berhubung dengan jumlah caj yang dikenakan, pihak kerajaan harus memastikan mekanisme pelaksanaan benar-benar membawa kebaikan kepada negara tanpa perlu meningkatkan jumlah caj GST dari semasa ke semasa. Ini memandangkan, meskipun GST ini telah dilaksanakan sejumlah negara tetapi tarif cukainya tetap meningkat dari semasa ke semasa.

Sebagai contoh, GST telah diperkenalkan kepada negara Singapura pada 1 April 1994 dengan kadar 3%. Namun, menjelang 1 Januari 2003, kadar tarif meningkat kepada 4% dan kemudiannya 5% pada 1 Januari 2004 dan yang terkini 7% semenjak 1 Julai 2007. Perkara yang sama juga berlaku kepada negara-negara lain termasuk New Zealand dari 10% pada i Oktober 1986 kepada 12.5% Jun 1989 dan 15% menjelang May ini.

Lantaran itu, kita seharusnya bersama-sama mengkaji dan meneliti dasar ini untuk memastikan kadar tarif 4% ini kekal dan tidak akan sama sekali meningkat dari semasa ke semasa. Sementara itu, beberapa mekanisme lain seperti bentuk pemberian insentif kerajaan juga harus diberi perhatian oleh pihak kerajaan bagi memastikan negara kita ini tidak diselubungi masalah inflasi.

Menurut teori pakar Ekonomi Islam Ibn Khaldun, apabila subsidi diberikan menerusi pengecualian atau pengurangan cukai, maka perbelanjaan rakyat akan meningkat. Maka, sumber pendapatan kerajaan juga akan turut meningkat secara tidak langsung tanpa bergantung kepada jumlah cukai yang dikutip kerajaan.

Muhammad Faisal Abdul Aziz

Presiden,

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)

Saturday, March 13, 2010

PKPIM GESA KERAJAAN BERTINDAK TEGAS TERHADAP FRANCAIS PREMIS MENJUAL AKSESORI SEKS SECARA TERBUKA


Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) menggesa kerajaan mengambil tindakan segera dan tegas terhadap premis-premis yang menjual aksesori seks secara terbuka dan berleluasa. Premis-premis aksesori seks ini didapati menjual pelbagai produk seks seperti pil dan ubat-ubatan yang berbahaya serta diragui tahap keselamatannya, kondom, alat permainan seks dan lain-lain lagi.

PKPIM berpandangan bahawa penjualan secara terbuka yang dilakukan oleh premis tersebut secara tidak langsung telah menggalakkan perlakuan seks bebas khususnya di kalangan remaja masa kini. Maka, secara tidak langsung perlakuan seks bebas akan dijadikan budaya masyarakat kita tanpa kita sedari.

Sementara itu, dalam situasi masyarakat yang didedahkan dengan peningkatan bilangan kes penzinaan dan pembuangan bayi serta pelbagai gejala sosial yang kian parah, penjualan aksesori seks ini pasti akan memburukkan lagi keadaan sosial masyrakat Malaysia.

Dalam pada itu, PKPIM menyelar sikap penjual yang hanya memikirkan keuntungan semata-mata dan mengambil sikap tidak kisah terhadap persoalan moral masyrakat memandangkan sikap seperti ini telah membantutkan usaha kerajaan untuk menjadikan negara Malaysia sebagai negara maju dari perspektif material dan spiritual yang di mana pada masa yang sama rakyatnya tetap teguh dan kukuh dengan pegangan nilai moral, adab dan agama masing-masing.

Dalam perkembangan berkaitan, persoalan akhlak dan moral masyarakat perlu dititikberatkan agar ia tidak membawa bencana kepada negara suatu masa kelak. Keruntuhan akhlak di kalangan masyarakat mampu meruntuhkan dan membinasakan sesebuah negara dan tamadun.

Penyair Arab, Ahmad Syauqi pernah mengungkapkan dalam syairnya yang lebih kurang maksudnya, “Sesungguhnya kejayaan suatu umat (bangsa) terletak pada akhlaknya dan selagi mereka berakhlak, jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka akan jatuhlah umat (bangsa) ini.”

Sekretariat PKPIM Pusat

Friday, March 5, 2010

PKPIM wakili Malaysia ke ‘The 3 rd International Youth Gathering'


Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) telah menghantar wakil untuk mewakili Malaysia ke ‘The 3 rd International Youth Gathering ‘yang berlangsung di Jakarta dan Bandung padai 17 hingga 24 Januari 2010 yang lalu.

Perhimpunan ini dianjurkan oleh The Union of Non-Govermental Organizations of Islamic World (UNIW-www.theunity.org) dengan kerjasama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Nuansa Islam Universitas Indonesia (SALAM UI), Komuniti Kemanusian Indonesia(KKI ), Persatuan Umat Islam (PUI) dan Rumah Zakat Indonesia(RZ1). Ia merupakan perhimpunan kali pertama dianjurkan di Indonesia setelah perhimpunan pertama dan kedua yang telah diadakan di Istanbul, Turki.

UNIW merupakan persatuan NGO-NGO Islam sedunia yang ditubuhkan pada 2005 berpusat di Istanbul,Turki. Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia(PKPIM), Angkatan Belia Islam Malaysia(ABIM), Wadah Pencerdasan Ummat (WADAH), Future Global Network (FGN), Yayasan Takmir Pendidikan (YTP), Global Peace Mission(GPM) merupakan NGO Malaysia yang berdaftar dibawah gabungan UNIW ini. Dalam pada itu, untuk program ‘The 3 rd International Youth Gathering’ ini ,Malaysia telah menghantar seramai 14 orang wakil iaitu masing-masing dua orang bagi mewakili PKPIM, Abim, WADAH, FGN, YTP,GPM dan dua orang lagi bagi mewakili Haluan Siswa.

Sementara itu, seramai 155 peserta lelaki dan perempuan dari 22 buah negara seperti Turki, Indonesia, Malaysia, Albania, Macedonia, Burkina Faso, Maghribi, Sudan, Kuwait dan sebagainya telah menyertai perhimpunan pemuda antarabangsa ini. Dari kalangan negara anggota, Turki telah menghantar jumlah peserta paling ramai dan diikuti tuan rumah, Indonesia.

Antara pengisian program ini ialah ‘International Muslim Youth Conference On Education ‘dengan ucaptama oleh Siddiq Buckley, pakar pendidikan dari Australia bertajuk ‘Access to education for muslims:facts,figures and ideals’.

Turut diadakan pada program ini ialah pembentangan tentang isu-isu pendidikan oleh wakil negara masing-masing dan juga bengkel mengenalpasti masalah dan strategi memperkasakan pendidikan. Malaysia telah diwakili oleh Presiden PKPIM Muhammad Faisal Abdul Aziz dalam sesi perkongsian pandangan berhubung formula pemerkasaan umat Islam dunia dari perspektif negara masing-masing. Dalam sesi tersebut, wakil Malaysia tersebut sempat berkongsi pandangan beberapa idea besar yang dikemukakan beberapa tokoh dunia seperti Malik Bennabi, Ismail, Faruqi, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Samuel Huntington, John El-Esposito, dan sebagainya.

Dalam program ini juga para peserta berkesempatan untuk menziarahi beberapa orang tokoh di Indonesia seperti mantan Presiden Parti Keadilan Sejahtera (PKS), Ir Tifatul Sembiring yang kini Menteri Komunikasi Indonesia, tokoh muda dari Parti Keadilan Sejahtera, Anis Matta dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia lain. Para peserta juga berkesempatan untuk melawat Parlimen Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Tema Rekreasi Candi Bentar Ancol, dan sebagainya.

Dalam perkembangan berkaitan, program ini diakhiri dengan siri lawatan santai ke Bandung. Ketika di Bandung para peserta berpeluang bermain ‘Flying fox’,permainan ‘bola orang buta ‘ dimana peserta diminta menutup mata masing-masing sambil bermain bola sepak dan juga malam kebudayaan yang diisi oleh persembahan pencak silat Sunda yang menampilkan pesilat kanak-kanak,remaja,dan juga orang tua,persembahan muzik jawa,nasyid dan juga persembahan angklong.

Program antarabangsa ini secara tidak langsung mampu memperluaskan lagi rangkaian antarabangsa antara PKPIM dengan NGO-NGO di luar negara.

Wednesday, March 3, 2010

PKPIM anjur Program Menara Gading Johor.


Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) menerusi Kesatuan Pelajar Islam Johor (KPIJ), yang merupakan salah satu Badan Gabungan Negeri PKPIM telah menganjurkan Program Menara Gading 2010 di Kompleks Mustika Embun, Jln Rahman Andak, Johor Bharu, Johor.

Program yang berlangsung pada 12 hingga 14 Februari 2010 iaitu bersamaan 27 hingga 29 Safar 1431H lalu bertujuan untuk mengumpulkan seramai mungkin pelajar dari negeri Johor yang bakal melanjutkan pelajaran ke universiti bagi membuka ruang dan peluang untuk mereka mendapat pendedahan sebagai persediaan menghadapi cabaran mendatang. Selain itu, program ini juga merupakan medium bagi ahli-ahli PKPIM yang merupakan mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi untuk turun padang berbakti kepada generasi kemudian.

Dalam pada itu, program berkenaan telah disertai hampir 60 orang pelajar yang terdiri dari lepasan SPM, STPM dan STAM dari sekitar Johor Bharu. Program tersebut juga telah dirasmikan oleh Yang Di Pertua Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Johor, Prof. Madya Dr. Shahrum Shah bin Abdullah.

Antara aktiviti yang telah dijalankan sepanjang 3 hari program berkenaan adalah sesi ceramah, slot penerangan IPTA sebagai persediaan kepada para peserta, sesi Latihan Dalam Kumpulan (LDK) untuk menggarap kefahaman slot-slot yang diberi, Muhasabah Mahasiswa, “explore mix”, sidang pleno/parlimen bagi mengasah bakat berhujah dan sebagainya.

Majlis penutup program tersebut telah disempurnakan oleh Presiden Majlis Belia Malaysia (MBM) Negeri Johor Saudara Anuar bin Manap. Turut hadir dalam majlis penutup berkenaan adalah Naib Presiden MBM/Negeri Johor, Saudara Mohammad Khairullah bin Mohd Zainudin yang juga Yang Dipertua Kesatuan Pelajar Islam Johor (KPIJ).

Dalam perkembangan berkaitan, PKPIM berharap Program Menara Gading ini dapat mempersiapkan para peserta sebagai golongan pelajar yang bersedia dengan segala ilmu dan pengalaman serta pengetahuan sebelum mereka berada dalam persaingan intelektual di menara gading kelak. Di samping itu, PKPIM turut berharap dengan penerapan kefahaman dan kualiti mahasiswa yang diberikan ini berupaya menjadikan mereka mahasiswa yang fleksibel yang bukan sahaja belajar semata-mata, tetapi turut menyumbang tenaga, masa dan buah fikir kepada pembangunan segenap lapisan masyarakat.

 
Photography Templates | Slideshow Software