Tuesday, December 11, 2007

Hindraf : Dakwaan Yang Memerlukan PenjelasanDalam perkembangan sejarah sebelum merdeka, kaum India telah dibawa oleh pihak British untuk berkhidmat di ladang-ladang getah milik mereka. Setelah sekian lama mereka menetap di Tanah Melayu, sebahagian mereka telah menyesuaikan diri dengan budaya dan cara hidup di sini sehingga pada ketikanya, mereka enggan untuk dibawa pulang ke India apabila ditawar British. Mengapa? Hal ini ekoran dari kemewahan dan kesenangan hidup yang dikecapi oleh mereka di sini yang dimana ianya sukar untuk diperolehi di tanah asal mereka.

Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihak British telah mengemukakan pelbagai pendekatan termasuk perjanjian antara kaum yang dikenali sebagai kontrak sosial bagi memastikan masyarakat India memperoleh hak untuk terus menetap di Tanah Melayu. Jikalau kita menelusuri sejarah kontrak sosial ini, dua bentuk persetujuan telah dicapai antara bangsa Melayu dan kaum bukan Melayu. Pertama, kaum bukan Melayu hendaklah menerima hakikat bahawa orang Melayu adalah pewaris Tanah Melayu, maka warisan Melayu seperti agama Islam, bahasa Melayu, tanah-tanah orang melayu dan hak-hak untuk memerintah negeri Melayu hendaklah dipelihara, dijamin dan dikekalkan selepas kemerdekaan dicapai.

Perjanjian yang kedua ialah orang Melayu bersetuju i) bahawa tiap-tiap penduduk Tanah Melayu yang lahir di Tanah Melayu sebelum merdeka hendaklah diterima sebagai warganegara Persekutuan Tanah Melayu menerusi undang-undang secara automatik, ii) hak budaya kaum lain termasuk bahasa dan agama mereka dipelihara iaitu tidak dihapuskan, iii) orang melayu bersetuju berkongsi dengan kaum-kaum bukan Melayu dalam aspek pemerintahan.
Kontrak sosial yang menjadi salah satu tunjang kepada kemerdekaan harus
dipertahankan.


Maka persetujuan ini telah diletakkan sebagai isi kandungan dalam Perlembagaan Persekutuan seperti yang terkandung dalam Perkara 153 yang menyatakan bahawa Yang Dipertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu termasuk peribumi Sabah dan Sarawak dalam bidang pendidikan (seperti biasiswa, kemudahan latihan dan kuota tempat di institusi pendidikan awam), perkhidmatan awam (kuota dalam pengisian jawatan), bidang ekonomi dan perniagaan (kuota dalam pemberian permit dan lesen) dan hak Melayu dalam tanah rizab.

Pada hakikatnya, prinsip yang meliputi kontrak sosial seperti hak istimewa orang Melayu tidak boleh disentuh, dicabar atau dijadikan bahan permainan termasuk dalam Parlimen. Menurut Akta Hasutan 1948, tindakan seperti membentangkan draf cadangan pindaan Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan ke Parlimen sudah dianggap sebagai “menghasut” dan bersalah di sisi undang-undang.

Hasil daripada penerimaan hak istimewa orang Melayu inilah kaum lain memperolehi kerakyatan sebagai warganegara Malaysia dan tidak dihantar pulang ke negara asal mereka.

Maka dakwaan pihak Hindu Right Action Force atau Hindraf tentang diskriminasi dan kesengsaraan hidup yang dialami mereka sepanjang menetap di bumi Malaysia jelas menyimpang dari kebenaran sejarah. Sejarah menunjukkan nenek moyang mereka sendiri yang bersungguh-sungguh mahu menetap dan berzuriat di bumi yang serba mewah ini. Namun demikian, ada pihak yang sengaja mewujudkan kontroversi dengan menyatakan bahawa kontrak sosial itu dipersetujui oleh pemimpin terdahulu dan tidak lagi releven pada masa kini. Jikalau dilihat, sekiranya pemimpin India terdahulu tidak memperakui hak istimewa orang Melayu, sudah tentu mereka tidak akan memperolehi hak untuk terus tinggal di sini. Maka sebahagian masyarakat India kini yang mempertikai relevensi kontrak sosial tersebut pasti tidak akan lahir di sini.

Dalam masa yang sama, tuduhan bahawa berlakunya pembersihan etnik atau “etnic cleansing” ke atas kaum India juga tidak berasas. Saya bersetuju dengan pandangan Presiden JUST, Dr Chandra Muzaffar yang menyatakan bahawa golongan yang menggunakan perkataan tersebut perlu benar-benar memahami konotasi dan tafsiran kepada perkataan itu yang dimana pembersihan etnik itu dilakukan bagi memastikan sesuatu bangsa terus lenyap dari muka bumi. Contoh jelas adalah sepertimana yang dilakukan oleh tentera Serbia ke atas rakyat Bosnia dan situasi tersebut masih belum dapat dilihat berlaku di Malaysia khususnya ke atas kaum India.Sementara itu, dakwaan mereka bahawa kaum India adalah kaum yang amat jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi berbanding kaum Melayu dan Cina amat bertentangan dengan fakta. Berdasarkan statistik ekonomi yang dikeluarkan pihak kerajaan, ianya jelas menunjukkan kaum India berada pada tahap yang baik malah lebih baik dari kaum Bumiputra. RMK-7 sendiri menunjukkan betapa pertumbuhan pesat pada beberapa tahun lalu telah menyebabkan bertambah besarnya jurang di antara kumpulan-kumpulan tertentu. Berdasarkan kepada RMK-7, jurang di antara Bumiputra dengan kaum India telah meningkat daripada 1:1.29 dalam tahun 1990 kepada 1:1.35 dalam tahun 1995. Dalam masa yang sama, jurang antara kaum Bumiputera dengan kaum Cina juga telah meningkat daripada 1:1.74 dalam tahun 1990 kepada 1:1.81 dalam tahun 1995. Seterusnya, jurang di antara isi rumah desa yang majoritinya Bumiputra berbanding dengan isi rumah di bandar juga meningkat dari 1:1.7 dalam tahun 1990 kepada 1:2.0 dalam tahun 1995.

Sementara itu, berdasarkan statistik purata pendapatan isi rumah bulanan pada tahun 2004 juga jelas menunjukkan kaum India berada pada tahap yang lebih baik berbanding kaum Bumiputra. Statistik tersebut menunjukkan purata pendapatan bagi kaum Bumiputra berada di tangga tercorot dengan jumlah pendapatan sebanyak RM 2,711 berbanding kaum India yang memperlehi pendapatan sebanyak RM 3,456 dan India sebanyak RM 4,437.

Dalam pada itu, statistik peratus kemiskinan mengikut kaum yang dikeluarkan pihak kerajaan juga menunjukkan perkara yang sama. Berdasarkan statistik 2004, peratus kemiskinan Bumiputra yang berdaftar berada pada tahap tertinggi dengan peratusan sebanyak 8.3% berbanding kaum India sebanyak 2.9% dan Cina sebanyak 0.6%. Maka fakta ekonomi dari tahun 1990 sehingga kini menunjukkan bahawa paras ekonomi masyarakat India beada pada kedudukan yang semakin baik. Sebaliknya kaum Bumiputralah kaum yang paling jauh ketinggalan berbanding kaum-kaum lain.

Maka pada hakikatnya, mereka perlu bersyukur dan berterima kasih kepada nenek moyang mereka yang tegas untuk menjadi warga negara Malaysia, jika tidak agak mustahil kaum India di Malayisa dapat menikmati kesenangan hidup yang mereka perolehi sekarang di Malaysia.

Interview with Malaysian IGP

Saturday, December 8, 2007

Pertumbuhan Inflasi : Bebanan Rakyat Perlu Ditanggung

Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) 2006
Fenomena kenaikan harga barang termasuk yang terbaru ayam dan roti dalam pasaran domestik negara berada pada tahap yang semakin membimbangkan. Dasar pasaran kita yang terlalu bergantung kepada ukuran permintaan dan penawaran tanpa kawalan dari pihak bertanggungjawab akan menyebabkan berulangnya krisis inflasi yang melanda negara dahulu. Isu ini telah mendapat perhatian ramai rakyat Malaysia berikutan ianya bersangkutan dengan kos sara hidup yang perlu ditempuhi oleh mereka. Hanya yang menjadi titik perbezaan adalah tahap pendapatan yang diperolehi mereka. Bagi golongan yang berpendapatan rendah, seperti petani, buruh, nelayan, dan pengusaha kecil, fenomena ini akan dianggap sebagai suatu yang amat membebankan untuk mereka meneruskan kehidupan seharian.
Jika dinilai, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga barang ini yang dimana secara tidak langsung membawa kepada krisis inflasi. Faktor yang dilihat paling utama adalah kenaikan harga bahan api. Kenaikan harga minyak di pasaran dunia yang mencecah AS$100 dolar setong berikutan keengganan Organisasi Negara-negara Pengekspot Minyak (OPEC) untuk melakukan pertambahan pengeluaran mewujudkan keadaan yang amat merumitkan.
Dalam masa yang sama, pasaran minyak Malaysia juga seolah-olah seperti pasaran di negara “pengimport bersih” kepada bahan bakar tersebut, yang terlalu bergantung kepada kadar harga di pasaran antarabangsa. Lantaran itu, sepertimana yang diramalkan, tindakan yang bakal diambil kerajaan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan mengurangkan pemberian subsidi minyak sedia ada kepada rakyat.
Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), Datuk Mohd. Shafie Apdal, kenaikan harga minyak mentah global yang melonjak melebihi paras AS$100 setong kini memberi tekanan kepada harga minyak tempatan dan seterusnya mempengaruhi kenaikan harga barang-barang keperluan lain.
Akibatnya, kenaikan harga komoditi keperluan masyarakat akan bertambah lagi kerana ia adalah merupakan bahan tunjang dalam menggerakkan aktiviti ekonomi. Industri perumahan juga akan mengalami kesan tinggi terhadap kenaikan minyak kerana industri pembinaan rumah, bangunan dan sebagainya juga memerlukan sumber minyak. Sementara itu, bebanan kos perkhidmatan juga akan bertambah seperti tambang bas dan teksi. Kesimpulannya, kenaikan harga minyak tempatan akan terus berlaku walaupun kita tersenarai sebagai negara pengeluar minyak.

Dalam pada itu, sumber minyak negara juga dipercayai semakin berkurangan sedangkan keperluan meningkat sebanyak enam peratus setahun. Berikutan itu, dijangka pada tahun 2011 negara terpaksa menjadi pengimport bersih kepada petrol dan persoalannya, berapakah kadar peratus kenaikan harga bahan tersebut dalam pasaran tempatan pada waktu itu?

Sementara itu, faktor yang turut mempengaruhi kenaikan harga barang adalah sikap pihak tertentu yang suka mengambil kesempatan terhadap permintaan barang keperluan yang bersangkutan dengan keperluan isi rumah seperti gula, garam, gandum dan sebagainya. Maka tidak hairanlah mengapa situasi ini kerap berlaku apabila menjelangnya musim perayaan. Situasi ini akan terus berlaku dari setahun ke setahun dan dalam masa yang sama, harga barang-barang tersebut tidak akan mengalami kemerosotan apabila berakhirnya musim tersebut.

Namun, tidak dapat dinafikan bahawa bebanan kos yang ditanggung oleh pengusaha khususnya pengusaha bumiputra seperti kenaikan kadar sewa dan cukai yang melampau bagi sesebuah premis perniagaan juga antara faktor kepada masalah ini. Sebagai contoh berdasarkan laporan dari akhbar Sinar Harian yang bertarikh 7 Oktober 2007 kadar sewa sebuah restoran di Pusat Membeli–belah terkemuka Suria KLCC meningkat sebanyak RM520,000 setahun berbanding RM360,000 pada tahun 2004 serta RM180,000 pada tahun 2001. Situasi ini memperlihatkan bagaimana pemilik restoran Kelatan Delights Juhaidi Yean Abdullah terpaksa menutup restorannya ekoran dari kenaikan kadar sewa tapak premis berkenaan. Menurut beliau restoran beliau adalah satu-satunya restoran bumiputra yang bernyawa disitu dan alasan yang diberikan oleh pihak pengurusan adalah kerana mengikut harga pasaran. Maka demi mempertahankan ‘survival’ perniagaan para peniaga, mereka terpaksa menaikkan harga barang keperluan yang dijual.

Dalam menangani permasalahan ini, beberapa dasar kerajaan perlu diubah. Ini turut melibatkan pemerkasaan kepada dasar pertanian. Jikalau dilihat, pelaksanaan dasar ini hanya bergantung kepada kesanggupan politik atau political will pemimpin kerajaan. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan dalam Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) 2006 negara, pengeluaran sektor pertanian telah menunjukkan penurunan ynag begitu drastik iaitu 7.9% berbanding 33.6% pada tahun 1970 dan 32.5% pada tahun 1975. Maka, suatu usaha perlu dilakukan untuk memastikan pemerkasaan kepada dasar ini dikekalkan walau siapa pun yang menjadi pemimpin. Sekiranya dasar pertanian kita diperkasakan, kita berupaya mengeluarkan produk bahan keperluan isi rumah dan secara tidak langsung mampu menampung permintaan kepada bahan tersebut. Maka, sudah tentu kenaikan harga bahan keperluan tersebut dapat dikawal memandangkan hasil pengeluaran selari dengan permintaan.
Teori ekonomi Ibnu Khaldun pernah menyatakan untuk meningkatkan perbelanjaan rakyat, maka pengurangan bebanan seperti cukai dan harga minyak perlu dilakukan. Ini termasuk pemberian subsidi dari pihak kerajaan kepada peniaga-peniaga khususnya bumiputra bagi memastikan mereka tidak menaikkan harga barang. Apabila bebanan rakyat seperti kadar cukai, harga minyak, dan sebagainya berjaya dikurangkan, maka ia akan menggalakkan lagi rakyat untuk berbelanja. Maka, akan bertambahlah bilangan pengusaha dan pembekal. Kesannya, kerajaan akan memperoleh semula hasil dari perbelanjaan rakyat tersebut menerusi cukai yang dikutip dari pertambahan bilangan pengusaha dan pembekal tersebut.
Pihak kerajaan juga perlu menggiatkan usaha penyelidikan untuk mencari sumber lain sebagai alternatif kepada keperluan petrol seperti minyak kelapa sawit. Hasil dari penemuan bahan gantian tersebut akan dapat membantu kita mengurangkan kadar kenaikan harga minyak. Dalam masa yang sama, pihak kerajaan juga perlu berperanan dengan meningkatkan penguatkuasaan dalam mengawal harga barang. Jika kerajaan tidak menangani kenaikan harga barang, inflasi akan meningkat seterusnya kos hidup mencanak sekaligus rakyat menderita.

Thursday, November 15, 2007

Eksclusive Bersih : Police remains brutal

AljazeeraBBCCNN


Pandangan Mereka...

Wednesday, November 14, 2007

Perjuangan Dari Jakarta Ke Kuala Lumpur....

Dalam ruangan ini, ingin saya membawa saudara dan saudari ke sebuah negara jiran yang corak berpolitik mahasiswanya cukup berbeza berbanding dengan negara kita ini, iaitu Indonesia, negara yang masih kuat berpegang kepada prinsip konsensus “Pancasila” yang dipersetujui oleh nenek moyang mereka.

Pada 21- 24 Julai 2007 lalu, saya bersama rakan-rakan PKPIM telah berada di Jakarta untuk mewakili Malaysia dalam Mesyuarat Agong Tahunan (AGM) Persatuan Pelajar Islam Asia Tenggara yang dianjurkan di negara tersebut. Sepanjang keberadaan saya di sana, sesuatu perbezaan dapat dirasai dalam konteks persepsi masyarakat terhadap golongan mahasiswa seperti saya. Mahasiswa dipandang tinggi dan begitu dihormati oleh setiap lapisan masyarakat dari golongan kelas atasan sehingga ke golongan bawahan. Saya akhirnya dapat merumuskan tiga faktor penting yang telah membina titik perbezaan tersebut.

Pertamanya, mungkin ia akibat dari kejayaan mereka menjuarai pentas pembelaan masyarakat secara umum. Ia juga mungkin ekoran dari nilai keberanian dan kelantangan mahasiswa di negara tersebut yang tiada tandingan jikalau dibandingkan dengan “sindrom kurang upaya” yang menyelubungi gerakan mahasiswa kita.

Dari tingkat atas Hotel Grand Chempaka, Jakarta, saya melihat Bandar Jakarta yang begitu padat dengan rumah setinggan. Secara rambang ia menunjukkan permasalahan sosial di sana seperti kemiskinan masih di tahap kritikal. Namun, dalam situasi negara mereka yang menghadapi pelbagai konflik politik, ekonomi, dan sosial yang agak meruncing, atas dasar kesedaran dan tanggungjawab, gerakan mahasiswa di sana telah berperanan untuk menampilkan diri dalam merungkaikan pelbagai jenayah politik yang berlaku seperti korupsi, penyalahgunaan kuasa, dan sebagainya. Faktor sikap positif yang diwariskan sebagai prinsip perjuangan mereka ini seharusnya diteladani oleh mahasiswa Malaysia.

Dalam masa yang sama, peranan kerajaan telah menjadi faktor kedua dalam permasalahan ini. Peranan yang dimainkan oleh pihak pemerintah dengan memberi ruang yang luas kepada mahasiswa untuk mengkritik secara membina telah membuahkan budaya “critical thinking” di kalangan mahasiswa. Ia secara tidak langsung akan mencetuskan seribu satu persoalan dalam pemikiran mahasiswa tentang kekurangan dan kelompongan yang masih wujud dalam sesuatu dasar negara. Sebagai hasil, ia akan memupuk perasaan ingin tahu dan akhirnya membawa mahasiswa kearah pembudayaan berfikir. Berbanding kebanyakan kita yang masih menyanjung sikap individualistik, ia menyebabkan pembekuan otak pemikiran kita masih kekal berterusan.

Sementara itu, faktor ketiga pula adalah sikap pentadbiran Universiti sendiri. Pihak pentadbiran Universiti yang memberi kebebasan dan penghormatan yang tinggi kepada Mahasiswa disana untuk menjalankan kegiatan berdasarkan acuan mereka sendiri telah merungkaikan sikap kebergantungan mereka dengan pihak lain. Berbanding situasi dalam negara, segala bentuk acuan program, termasuk aturcara dan penceramah wajib ditentukan oleh pihak pentadbiran. Situasi ini cukup memalukan kerana pihak pentadbiran Universiti tempatan menganggap mahasiswa tak ubah seperti budak sekolah yang masih berhingus dalam menjalankan program. Maka tidak hairanlah mengapa mahasiswa kita masih lagi belum bersifat matang dalam berfikir, beraktiviti, dan menyelesaikan permasalahan semasa.

Lantaran itu, saya amat bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh mantan Presiden Majlis Belia Malaysia (MBM) Datuk Saifuddin Abdullah bahawa aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam Universiti tidak boleh dijadikan kayu pengukur kepada tahap aktivisme gerakan mahasiswa. Takrif kepada aktivisme dalam gerakan mahasiswa sendiri adalah terjemahan daripada idealisme perjuangan dan disiplin intelektulisme mereka sendiri dan bukan ditentukan oleh pihak lain.

Kelesuan dan kelemahan Mahasiswa Malaysia berpolitik sememangnya berada pada tahap yang cukup kritikal. Dikala kita berbangga dengan pencapaian kita yang dihidangkan di hadapan mata, kita sebenarnya telah dilupakan dan dikaburkan dengan pelbagai bentuk kelemahan yang kian menyelubungi situasi masyarakat kampus. Mungkin ramai yang tidak sedar akan kesan buruk ekoran kebobrokan kita ini. Lebih menyedihkan ada yang menganggap perjuangan berpolitik secara matang ketika berada di dalam kampus adalah sesuatu agnda yang disifatkan sebagai membuang masa.Exclusive Bersih : Malaysian Minister make all Malaysian ashame

Saturday, October 20, 2007

Auku harus dipinda

Pada era pascamodenisme ini, Mahasiswa seharusnya mengorak langkah menjana perubahan untuk memperkasakan kembali kekuatan Mahasiswa dalam seluruh aspek yang menyentuh tentang persoalan spiritualisme, idealisme, intelektualisme, dan aktivisme. Mahasiswa harus keluar dari kepompong lama yang menyaksikan bagaimana mahasiswa tidak lagi menjadi bahan instrumen yang penting dalam masyarakat. Mereka dangkal dengan persoalan dan isu-isu nasional dan antarabangsa, kekok untuk berbicara dalam menyatakan pendirian mereka berkenaan sesuatu isu, dan cetek dalam persoalan disiplin ilmu.

Setiap hari, kita sering kali dihidangkan dengan pelbagai isu-isu semasa yang cukup signifikan sama ada yang bersifat nasional mahupun yang menyentuh tentang perkembangan luar negara. Namun sejauh manakah isu-isu sebegini diberikan perhatian oleh Mahasiswa pada masa kini? Apakah punca utama yang menyebabkan mereka hanyut dalam buaian mimpi yang indah lagi melalaikan? Munkinkah kerana mereka terperangkap dengan gejala hedonisme dan krisis jati diri sehingga mereka melupakan tanggungjawab sebenar mereka kepada masyarakat? Mungkin juga kerana mereka terikat dengan peraturan yang tidak masuk akal sehingga mereka menjadi budak pinggiran, yang hanya tahu tentang perkembagan dalam kampus tetapi dangkal terhadap persoalan nasional dan antarabangsa.

Sedangkan sebagai generasi muda merekalah yang akan menentukan masa depan negara. Kepimpinan negara pada masa akan datang ditentukan oleh Mahasiswa pada masa kini sepertimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali bahawa "sekiranya kita ingin melihat pemimpin sesuatu negara pada masa akan datang, maka lihatlah generasi muda negara tersebut"

Dalam pada itu, Bapak Sukarno dalam pidatonya menegaskan bahawa "Kepimpinan tidak bisa lahir dari Mahasiswanya yang hanya terperap dalam dewan kuliah dan menjadi ulat buku semata-mata, tetapi kepimpinan lahir dari Mahasiswanya yang turut terjun kedalam kancah masyarakat".

Profesor Diraja Ungku Aziz dalam tulisan puisinya tahun 1973 menyatakan "bangsamu tidak akan termaju tanpa pemimpin berpengalaman (mencabar) dan terpelajar". Lebih parah lagi mahasiswa pada masa kini seringkali dikaitkan dengan kebejatan sosial, krisis jati diri dan keruntuhan moral. Perkataan Mahasiswa seolah-olah sudah sinonim dengan gejala negatif.

Sekiranya kita menyusur kembali sejarah mahasiswa, merekalah golongan yang sebenarnya menjuarai isu-isu besar dalam negara.Mereka dianggap sebagai suara hati rakyat dalam membela nasib dan merungkaikan keperitan hidup golongan marhein. Lantas, mereka telah digelar sebagai juru bicara masyarakat. Setiap denyut nadi masyarakat difahami oleh meraka.

Dalam usaha untuk memperkasa jati diri dan memartabatkan idealisme perjuangan mahasiswa, kebebasan harus diberikan kepada mereka. Mahasiswa seharusnya diberikan kebebasan berfikir, bersuara, menilai dan mengkritik berlandaskan pemahaman, kajian dan ilmu yang dimiliki.Kita menyambut baik usaha pelbagai pihak untuk memberi kebebasan kepada Mahasiswa untuk terlibat dengan pertubuhan luar kampus yang berdaftar tanpa mendapatkan kebenaran Naib Canselor demi memastikan Mahasiswa berada di atas pentas dan kedudukan yang sebenarnya dalam masyarakat.

Justeru, cadangan usul yang sudah lama dibuat untuk meminda Akta Universiti & Kolej Universisti (AUKU) harus disokong dan dipersetujui oleh seluruh pihak.Ramai pihak yang hanya tahu mengkritik anak muda mahasiswa dengan kritikan yang cukup pedas berkenaan dengan kerencaman sosial dan budaya hedonisme yang melanda mereka, tetapi tidak langsung memikirkan usaha yang sepatutnya dilakukan mereka dengan memberikan hak dan kebebasan bagi mengembalikan jati diri dan memperkukuh semangat juang Mahasiswa demi kepentingan negara. Lantaran,menerusi kehebatan penampilan, pemikiran, pengorbanan dan keberanian boleh dijadikan sebagai Ikon dan contoh kepada masyarakat dan remaja lain.Maka disitu akan terbit perubahan dikalangan remaja untuk berubah dari hanya suka berfoya-foya dengan budaya hedonisme kepada remaja yang berfikiran kritis dan memiliki jati diri yang cemerlang. Sedar atau tidak suara gelombang mahasiswa masih gagal dibangkitkan setelah hampir empat dekad mahasiswa dilanda kelesuan dan mimpi indah.

Apa yang harus diakui, Mahasiswa adalah komponen terpenting dalam masyarakat yang harus gagah dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi negara yang kita sayangi, serta berperanan dalam mewaraskan isu-isu yang gawat. Namun persoalannya adakah perjuangan Mahasiwa pada masa ini masih relevan? dan adakah kita mampu memiliki pemimpin negara yang hebat pada masa akan datang sekiranya Mahasiswa masih lagi dididik untuk menjadi robot suruhan dan budak pinggiran?

Friday, October 5, 2007

Dimanakah Idealisme perjuangan Mahasiswa?

Universiti adalah merupakan sebuah institusi yang bertanggungjawab untuk melahirkan ramai tokoh masyarakat pada masa akan datang. Tidak ketinggalan, ia juga diibaratkan seperti kilang yang akan melahirkan generasi pemimpin bertamadun yang bakal menentukan corak dan hala tuju masyarakat dan negara. Namun, masih terdapat kekeliruan tentang apakah sebenarnya fungsi sebuah universiti. Apakah sekadar melahirkan professional yang hanya mengejar pekerjaan? Atau hanya melahirkan graduan yang ingkar upaya dan pentingkan diri untuk bersama masyarakat? Atau hanya melahirkan generasi cerdik pandai tetapi mungkir pada bakti?

Menurut Prof Dr Wan Mohd Nor Wan Daud, bagi menjamin kemakmuran dan kemajuan negara, kita perlu banyak melabur dalam pendidikan insan. Pembangunan negara yang terbaik bagi sesuatu bangsa bukan hanya banyak melahirkan graduan universiti, tetapi kualiti insan yang dilahirkan oleh universiti. Kualiti itu terbit bila mana mahasiswa berpegang kepada suatu prinsip dan idealisme yang fundamental dalam setiap kegiatan.

Namun, persoalannya, sejauh manakah kemampuan mahasiswa itu sendiri untuk bersedia menggarap idealisme perjuangan yang benar-benar tulen untuk menjadi penyumbang utama kepada pembangunan agama, bangsa dan negara nanti? Setelah berakhirnya era 70-an, idealisme perjuangan mahasiswa dilihat semakin pudar dan akhirnya lenyap tanpa meninggalkan sebarang tanda.

Dalam hal ini Dr. Wan Abdul Rahman Wan Muda dari Universiti Sains Malaysia pernah menjelaskan dalam satu forum yang bertajuk “Masyarakat Kampus Dan Permasalahannya” pada 4 Ogos 1990. Menurut beliau, “Semenjak 1976, ternampaklah bibit-bibit kelumpuhan budaya universiti yang sebelum ini mempunyai semacam solidariti idealisme dalam aktiviti-aktivitit mahasiswa.”

Hidup di zaman mahasiswa ibarat hidup di persimpangan di antara idealis dan realis. Suatu ketika dahulu, idealisme mahasiswa dibentuk dengan menjadikan hak dan kebenaran sebagai tunjang asas. Politik yang didokong oleh mahasiswa pula berbentuk politik bukan kepartian atau non-partisan tanpa mewujudkan sebarang blog yang boleh memecahbelahkan gerakan mahasiswa.

Mahasiswa telah berperanan sebagai mata kepada masyarakat dengan menyaksikan susah senang kehidupan masyarakat di luar kampus. Mahasiswa juga telah menjadi telinga masyarakat dengan mendengar segala keluh kesah masyarakat. Dalam masa yang sama, mahasiswa juga menjadi mulut kepada masyarakat sebagai gerakan pembela yang akhirnya menjadi suara ketiga terkuat selepas pemerintah dan pembangkang. Maka tidak hairanlah mengapa mahasiswa dahulunya begitu disanjung sehingga dianggap sebagai suara hati masyarakat luar.

Setelah sekian lama masa berlalu, kita masih lagi hidup dalam suasana kampus yang begitu lesu dan berkecamuk. Laporan dari Institut Integriti Malaysia (IIM), yang dibuat berdasarkan persepsi umum,31% mahasiswa cenderung untuk mengambil rasuah jika memiliki kuasa dan peluang. Ini menunjukkan betapa rendahnya idealisme dan kesedaran integriti mahasiswa. Di samping itu, “Stupid debate” yang dianjurkan sempena Minggu Interaksi di Kolej Kediaman 12, Universiti Malaya Julai lalu juga menunjukkan krisis intelektualisme di kalangan mahasiswa memang cukup memalukan.

Ini disebabkan beberapa faktor dan nilai negatif yang mencengkam mahasiswa. Antaranya, adalah nilai individualistik dan materialistik yang samakin merata dan menebal di kalangan pelajar, budaya takut atau ‘culture of fear’ yang telah menghantui mahasiswa yang akhirnya menyebabkan mahasiswa terus takut untuk mencuba, menyoal, mengkritik dan mengemukakan idea serta gagasan baru kepada masyarakat.

Sementara itu, sebab-sebab lain adalah hilangnya minat mahasiswa untuk menghayati dan menganalisa keadaan politik, ekonomi, dan sosial tempatan mahupun antarabangsa, serta tidak ada lagi slogan ‘Mahasiswa Jurubicara Masyarakat’ kerana kebanyakan mereka sudah tidak peduli dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka.

Perubahan sememangnya diperlukan. Hidup di zaman mahasiswa seharusnya dipergunakan untuk mengambil kesempatan yang ada dengan menjadikannya sebagai medan untuk menimba sebanyak mungkin ilmu, idea, dan pengalaman. Mahasiswa memiliki amanah, tugas, serta tanggungjawab yang harus ditunaikan kepada pembangunan masyarakat dan negara bagi melatih daya kepimpinan, membentuk sahsiah diri serta mencetuskan kepelbagaian idea dalam menangani pelbagai permasalahan semasa.

Namun, sekiranya tiada perubahan, kita akan terus tenggelam dalam arus dunia kini. Kesannya, mahasiswa akan hilang keyakinan diri, malu untuk berhadapan dengan masyarakat, tidak lagi bangga untuk menampilkan diri sebagai seorang mahasiswa, takut untuk berhadapan dengan cabaran, tidak malu untuk terlibat dengan pelbagai penyelewengan, serta tercari-cari matlamat hidup mereka yang sebenar.

Fenomena seperti ini bukan sahaja berlaku pada zaman mereka menjadi mahasiswa, tetapi akan terbawa-bawa ke alam pekerjaan. Maka tidak hairanlah mengapa ramai kelompok yang mengisi sektor pekerjaan pada hari ini belum bersedia dan tidak bersungguh-sungguh untuk berhadapan dengan tanggungjawab yang lebih besar, takut untuk menghadapi cabaran kerana khuatir akan risiko yang bakal dihadapi, mudah mengalami tekanan perasaan ekoran hilangnya motivasi diri, dan sebagainya., banyak terlibat dengan penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan sebagainya. Pada hal mereka juga dahulunya pernah menjadi mahasiswa.

Bayangkan apa yang akan terjadi kepada negara dalam jangka masa 10 atau 20 tahun akan datang sekiranya generasi mahasiswa kini masih di takuk lama dengan meneruskan tradisi kelesuan generasi-generasi mahasiswa sebelum ini?

Apakah konotasi sebenar konsep perkongsian kuasa?

Konsep perkongsian kuasa di Malaysia telah didirikan sekian lama atas semangat untuk memacu kejayaan negara secara kolektif tanpa mengira kaum. Tidak dapat dinafikan bahawa antara perkara pokok yang mempengaruhi kekuatan konsep ini adalah prinsip yang dikenali sebagai “kontrak sosial”, iaitu suatu perjanjian yang telah dicapai sebelum merdeka. Maka prinsip kontrak sosial yang telah dimeterai oleh tokoh-tokoh terdahulu yang menjadi landasan kepada pembinaan konsep perkongsian kuasa ini seharusnya dihormati oleh semua pihak.

Jikalau kita menelusuri sejarah kontrak sosial ini, dua bentuk persetujuan telah dicapai antara bangsa Melayu dan kaum bukan Melayu. Pertama, kaum bukan Melayu hendaklah menerima hakikat bahawa orang Melayu adalah pewaris Tanah Melayu, maka warisan Melayu seperti agama Islam, bahasa Melayu, tanah-tanah orang melayu dan hak-hak untuk memerintah negeri Melayu hendaklah dipelihara, dijamin dan dikekalkan selepas kemerdekaan dicapai.

Perjanjian yang kedua ialah orang Melayu bersetuju i) bahawa tiap-tiap penduduk Tanah Melayu yang lahir di Tanah Melayu sebelum merdeka hendaklah diterima sebagai warganegara Persekutuan Tanah Melayu menerusi undang-undang secara automatik, ii) hak budaya kaum lain termasuk bahasa dan agama mereka dipelihara iaitu tidak dihapuskan, iii) orang melayu bersetuju berkongsi dengan kaum-kaum bukan Melayu dalam aspek pemerintahan.

Maka persetujuan ini telah diletakkan sebagai isi kandungan dalam Perlembagaan Persekutuan seperti yang terkandung dalam Artikel 153 yang menyatakan bahawa Yang Dipertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu termasuk peribumi Sabah dan Sarawak dalam bidang pendidikan (seperti biasiswa, kemudahan latihan dan kuota tempat di institusi pendidikan awam), perkhidmatan awam (kuota dalam pengisian jawatan), bidang ekonomi dan perniagaan (kuota dalam pemberian permit dan lesen) dan hak Melayu dalam tanah rizab.

Persoalannya adakah generasi muda hari ini tanpa mengira kaum menyedari akan kewujudan kontrak sosial ini? Dan sejauh manakah mereka sanggup untuk menerima dan menghormatinya?. Senario pada hari ini menunjukkan betapa masih ada lagi rakyat Malaysia yang tidak memahami ruang lingkup perkongsian kuasa dan prinsip perjanjian ini. Seperti contoh, sehingga kini kita masih menghadapi pelbagai persoalan dan cabaran yang dilontarkan oleh pihak tertentu yang dilihat lebih bersifat provokatif untuk mengeruhkan perpaduan kaum. Maka dalam menjawab persoalan ini, pemahaman yang lebih mendalam berhubung konsep dan prinsip asas tadi harus dijelaskan kepada seluruh rakyat.

Terdahulu negara tersentak dengan ancaman Suqiu terhadap “hak-hak keistimewaan” dan “ketuanan Melayu”menerusi satu memorandum yang mengandungi 83 isi tuntutan yang dikemukakan lebih dari 2,000 persatuan cina terhadap kerajaan. Menurut Datuk Dr Hasan Ahmad, tuntutan tersebut dianggap oleh kaum lain sebagai tuntutan untuk mengubah atau mencabar atau memusnahkan kontrak sosial. Sekiranya kontrak sosial mahu diubah oleh dasar atau tuntutan baru itu, maka orang Melayu berhak menuntut supaya dasar tersebut dibatalkan.

Pada hakikatnya, prinsip yang meliputi kontrak sosial seperti hak istimewa orang Melayu tidak boleh disentuh, dicabar atau dijadikan bahan permainan termasuk dalam Parlimen. Menurut Akta Hasutan 1948, tindakan seperti membentangkan draf cadangan pindaan Artikel 153 Perlembagaan Persekutuan ke Parlimen dianggap sebagai “menghasut” dan bersalah di sisi undang-undang.

Dalam isu baru-baru ini contohnya, kita dikejutkan apabila terdapat segelintir pihak yang cuba memanipulasi kontrak sosial dengan mengaitkan hak untuk menambah Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SRJKC) dengan perjanjian kontrak sosial tersebut. Hakikat sebenar ialah hujah kontrak sosial tidak ada kaitan dengan hak penambahan sekolah yang disebutkan tadi. Penubuhan SRJKC yang sudah berkembang pesat seperti cendawan pada hari ini telah memadai untuk menunjukkan kompromi kita untuk tidak menghapuskan bahasa ibunda kaum lain. Keputusan sama ada mahu ditambah SRJKC atau tidak berhak ditentukan oleh pemimpin Melayu sendiri kerana tidak wujud sebarang ikatan dengan perjanjian tersebut. Sememangnya bahasa ibunda kaum lain wajib dihormati dan dipelihara, tetapi adakah hanya melalui penubuhan SRJKC? Perkara yang perlu difikirkan adalah kesan jangka panjang terhadap generasi akan datang. Apabila identiti kaum diasingkan semenjak dari bangku sekolah, bagaimana usaha persefahaman kaum mahu dipupuk?

Berhubung isu ekuiti ekonomi orang Melayu, ia kembali hangat dibincangkan tahun lalu berikutan kesilapan kajian yang dibuat oleh Institut Kajian Strategik dan Kepimpinan Asia (ASLI) yang mendakwa ekuiti pemilikan Melayu sudah mencecah 45%. Kajian tersebut dilihat mahu mengelirukan fakta sebenar dengan menokok jumlah kekayaan bumiputra termasuk pegangan dalam khazanah negara secara rambang.

Mungkin motif utamanya adalah untuk melihat orang Melayu hidup dalam suasana yang selesa dengan kejayaan yang dikecapi serta menjadikan kajian ini sebagai hujah supaya orang Melayu tidak lagi perlu diberikan bantuan menerusi “hak istimewa”. Sedangkan, menurut statistik yang dikeluarkan kerajaan dalam RMK-9, ekuiti Melayu masih berada di sekitar 18%. Statistik juga menunjukkan masih ramai orang Melayu berada di bawah garis kemiskinan negara iaitu yang pendapatan mereka berada di bawah RM500.

Selain itu, terdapat dakwaan yang mengatakan bahawa dasar nasional khususnya bidang ekonomi bersifat diskriminasi kaum. Sejauh manakah kebenarannya? Mereka yang membuat dakwaan tersebut tidak mengkaji dasar negara secara mendalam sebaliknya menggunakan proses pelaksanaan dasar tersebut sebagai pengukur. Sekiranya pelaksanaan dasar tersebut dilihat secara literal sememangnya kita akan melihat wujud kelebihan bantuan diberikan kepada orang Melayu berbanding kaum lain.

Bagi saya yang menentukan sama ada sesuatu dasar itu diskriminasi atau tidak adalah kesan langsung dari pelaksanaan dasar itu, dan bukan penglihatan kepada pelaksanaan dasar itu secara literal semata-mata. Seperti contoh, ada pihak yang mendesak agar kuota pendidikan diberikan kepada mereka yang layak menerusi persaingan tanpa mengira kaum. Sedangkan secara realiti, kedudukan orang Melayu secara keseluruhan dalam bidang pendidikan masih dianggap lemah dan tidak mampu mengatasi kaum Cina. Sekiranya ia diterima, kesannya, bukan persamaan kaum yang akan wujud tetapi jurang diskriminasi perkauman sedia ada akan lebih tinggi, kerana orang Melayu akan ditinggalkan lebih jauh oleh kaum lain.

Inilah yang dikatakan persamaan disisi undang-undang tetapi dari segi ekonomi dan sosial, diskriminasi tetap berlaku. Maka penilaian diskriminasi perlu dilihat dari aspek untuk melahirkan masyarakat yang adil dan seimbang dari semua sudut. Contohnya dalam aspek tarif cukai pendapatan juga menggunakan prinsip ini dengan mewajibkan bayaran mengikut jumlah kadar pendapatan untuk melahirkan masyarakat yang benar-benar seimbang.

Semangat perpaduan kaum yang telah terjalin seharusnya dipertahankan oleh semua rakyat. Justeru seluruh pihak harus berperanan untuk masing-masing memahami hakikat kosep perkongsian kuasa dan kontrak sosial untuk memastikan dengan pemahaman yang mendalam di kalangan rakyat ini akan dapat mempereratkan perpaduan yang telah terjalin serta mengekalkan kestabilan politik dan sosial tanah air.


Friday, July 20, 2007

demo.jpg (JPEG Image, 3258x1780 pixels)

Thursday, July 12, 2007

Bahasa Inggeris dalam mata pelajaran Sains & Matematik wajar dikaji semula


Dalam meniti perkembangan kemajuan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan bahawa bahasa Inggeris adalah antara bahasa yang terpenting di peringkat antarabangsa. Bahasa Inggeris juga seringkali dianggap sebagai bahasa yang signifikan dalam memastikan kita tidak akan ketinggalan jauh di belakang dalam mengecapi apa yang dikatakan sebagai kemajuan. Namun, tidak pula yang bercakap tentang bahasa Melayu sebagai bahasa yang menjadi tunjang dalam memperoleh kemajuan. Sedangkan bahasa Melayu telah digunakan begitu meluas sebagai salah satu cabang dari bahasa-bahasa Austronesia oleh sekitar 300 juta penutur dalam gugusan pulau-pulau Melayu-Polinesia.

Dalam membina bangsa yang berjaya dan berdaya saing perlu juga diambil kira relevansi dalam sesuatu tindakan. Penialian tersebut perlu dibuat dalam konteks yang meluas dan bersifat jangka panjang serta tidak sempit kepada matlamat yang terbatas dan hanya bersifat jangka pendek.

Menurut Datuk Dr Hasan Ahmad dalam bukunya Kearah Kelahiran Melayu Glokal, orang Melayu yang terlibat dalam membuat dasar dan keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan bangsa Melayu seharusnya memahami apakah masalah sebenar yang dihadapi oleh orang Melayu.

Seperti contoh dalam menyelesaikan masalah kelemahan pelajar Melayu dalam menguasai bahasa Inggeris. Ada pihak yang mengaitkannya dengan sikap orang Melayu itu sendiri yang membenci bahasa Inggeris. Maka dengan dasar yang meletakkan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan dalam matapelajaran Sains dan Matematik, pelajar melayu mahu tidak mahu akan belajar bersungguh-sungguh dalam menguasai bahasa Inggeris untuk lulus dalam peperiksaan.

Tetapi, hakikatnya, sebelum merdeka, sejarah telah membuktikan bahawa dasar seperti ini yang menyebabkan anak-anak Melayu tidak mempunyai pendidikan yang lebih tinggi daripada peringkat sekolah rendah. Akan tetapi, jika dilihat selepas kemerdekaan dicapai, dan apabila dasar bahasa Kebangsaan diutamakan dalam sistem pendidikan, ratusan ribu pelajar Melayu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi hingga ke peringkat pengajian tinggi. Maka, ramai dari graduan Melayu yang telah berjaya menjadi pakar dan memegang jawatan-jawatan penting dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing.

Dalam pada itu, dalam keghairahan kita untuk melahirkan pakar-pakar dalam bidang sains dan teknologi, sebenarnya kita telah menambahkan lagi bebanan kepada mereka yang belajar di luar bandar. Inilah hakikat yang harus kita terima. Dengan suasana dan kehidupan masyarakat luar bandar yang kurang diberikan pendedahan dalam penggunaan bahasa Inggeris, tiba-tiba mereka dihidangkan dengan mata pelajaran yang sememangnya sukar untuk difahami seperti fizik dan kimia untuk diajar dalam bahasa Inggeris. Adakah dengan meletakkan sasaran untuk menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam matapelajaran Sains dan Matematik akan berjaya menjadikan mereka saintis yang berjaya secara automatik seperti Albert Enstein?

Profesor Diraja Ungku Aziz pernah memberi reaksi yang agak bercanggah ketika dasar ini dibentangkan dengan menyatakan "sekiranya kita benar-benar ingin memajukan bangsa dalam bidang pendidikan, maka perlengkapkan dahulu kemudahan prasarananya". Pandangan beliau ini berkait rapat dengan kesukaran yang akan dihadapi oleh pelajar Melayu yang tinggal di luar bandar untuk mempelajari Sains dan Matematik. Dengan kekurangan dari segi kemudahan untuk mendapatkan pendedahan serta kefasihan dalam penggunaan bahasa Inggeris yang masih lemah, sudah tentu pelbagai kesukaran yang akan mereka hadapi untuk belajar matapelajaran-matapelajaran tersebut dalam bahasa Inggeris. Kesannya, tidak hairanlah mengapa berlaku terlalu banyak keciciran dalam pendidikan yang sebahagian besarnya melibatkan bangsa kita.

Tokoh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Datuk Hj Awang b Sariyan ketika membentangkan kertas kerjanya dalam Kenvensyen Bahasa Kebangsaan di Dewan Bahasa dan Pustaka menyatakan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah kelemahan penguasaan bahasa Inggeris adalah dengan memperbaiki dan memperkasa sistem pengajaran bahasa Inggeris tersebut tanpa melibatkan matapelajaran lain. Apabila ia telah melibatkan matapelajaran lain, ia menunjukkan seolah-olah bahasa Melayu telah hilang wibawanya sebagai bahasa ilmu dalam masyarakat yang membawa kepada corak ketamadunan Melayu-Islam. Persoalan yang perlu dijawab, adakah Adil untuk kita menafikan autoriti bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan hanya disebabkan pelajar melayu lemah dalam perkara-perkara asas dalam bahasa Inggeris seperti penggunaan tatabahasa?

Emperor Puyi sewaktu perang dunia kedua telah bersubahat dengan Jepun untuk menyerang Manchuria dan setelah kemenangan dicapai, beliau telah dinaikkan sebagai Emperor. Sebelum beliau dinaikkan, beberapa perjanjian penting telah ditandatangani dalam menentukan polisi untuk membina negara Manchuko (Manchuria). Dasar pertama dan yang paling besar dalam polisi negara Manchuko adalah pendidikan dalam negara tersebut perlu menggunakan bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar di semua peringkat. Ini jelas menunjukkan akan kepentingan bahasa dalam bidang pendidikan kerana ia akan menentukan generasi bangsa Manchuko itu sendiri pada masa akan datang.

Menurut teori Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, menyatakan "yang menentukan jatuh bangun sesuatu bangsa adalah kekuatan asabiyahnya". Salah satu perkara yang yang menjadi penentu kepada kekuatan asabiyah tersebut adalah bahasa yang menjadi alat komunikasi sesuatu rumpun bangsa. Lihat saja beberapa bangsa lain di negara Afrika yang telah hilang identiti bangsanya apabila bahasa penjajah seperti Perancis dan British telah diagungkan dan dijadikan bahasa terpenting dalam semua perkara termasuk pendidikan sehingga menenggelamkan bahasa ibunda mereka.

Apa yang perlu disedari adalah kewibawaan sesuatu bahasa itu tidak terletak pada wibawa bahasa itu sendiri akan tetapi kepada kesetiaan pendokong dan penuturnya.. Profesor Dr James T. Collins menegaskan "wibawa sesuatu bahasa tidak terletak pada struktur dan sintaksisnya, kekuatan dan daya tarik bahasa berasaskan faktor politik dan sosial, termasuk kepesatan dan pencapaian ekonominya serta kesedaran dan kesetiaan penuturnya"

Bahasa sememangnya mencerminkan identiti masyarakat kita. Dalam hipoteis yang dibuat oleh ahli sosiologi linguistik Sapir dan Whorf, bahasa sebenarnya menentukan budaya sesuatu masyarakat. Seperti contoh bahasa Melayu yang penuh dengan nilai-nilai kesopanan dan kemuliaan telah membentuk budaya Melayu itu sendiri yang dipenuhi dengan nilai-nilai positif. Sekiranya autoriti bahasa itu tidak dipelihara, maka akan terhakislah keutuhan bahasa Melayu yang dahulunya digunakan sebagai bahasa pergaulan yang bersifat perhubungan (lingua franca) di wilayah kepulauan Melayu sejak abad ketujuh pada zaman kerajaan Srivijaya sehinggalah abad ke-14, dan pada zaman-zaman kerajaan berikutnya seperti Empayar Melayu Melaka. Dengan terhakisnya keutuhan bahasa Melayu, nilai budaya serta identiti bangsa kita sebagai bangsa Melayu juga akan turut lenyap ditelan zaman.

FTA : Antara Pro & Kontra

Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dibentuk menerusi jalinan kerjasama antara dua atau lebih negara yang bersetuju secara dasar untuk mengurangkan tarif atau tidak mengenakan sebarang tarif ke atas semua produk ataupun sejumlah produk yang diperdagangkan di antara negara-negara yang terlibat. Secara mudah, ianya ditafsirkan dengan istilah kebebasan dan tanpa dihalangi oleh sebarang sekatan dalam aspek perdagangan untuk memastikan hubungan perdagangan yang bersifat multilateral berjalan dengan licin.

Malaysia adalah antara negara yang aktif dalam usaha untuk membentuk hubungan kesepakatan seperti ini. Setakat ini Malaysia telah melaksanakan beberapa pendekatan untuk memperkukuhkan kedudukannya dalam perdagangan dunia seperti menerusi proses perjanjian perdagangan bebas dua hala -FTA, menerusi blok dagangan serantau - Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), menerusi kerjasama ekonomi serantau Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dan sebagainya.

Sementara itu, Malaysia juga yakin bahawa kerjasama ini akan membawa kepada pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Timur (EAFTA) yang dibentuk daripada satu jaringan beberapa FTA yang lebih kecil termasuk ASEAN-China FTA, ASEAN-Jepun FTA, ASEAN-Korea FTA, Jepun-China FTA, Jepun-Korea FTA dan China-Korea FTA. Tidak dapat dinafikan sekiranya blok perdagangan bebas dapat dibina menerusi Asia Timur, maka kita akan memperoleh manfaat yang cukup banyak menerusi jaringan yang besar ini. Atas dasar itulah Dr Mahathir pernah mencadangkan supaya ditubuhkan Persidangan Ekonomi Asia Timur (EAEC), namun ditolak AS kerana dilihat mampu menyaingi blok ekonomi negaranya.

Dalam rundingan yang dibuat, produk yang sering dibincangkan dengan negara terlibat ialah produk berasaskan telekomunikasi, minyak sawit, perubatan, kewangan hak paten, pertanian, kelengkapan elektrik, peralatan optik dan instrumen, perhutanan, penternakan haiwan dan perikanan, hartanah, borong dan peruncitan dan lain-lain.

Dalam scenario politik dan ekonomi antarabangsa pada masa kini, prinsip globalisasi sememangnya dijadikan landasan utama untuk mengejar kepentingan material yang terbentuk hasil daripada dasar kapitalisme. Secara mahu atau tidak, hakikat bahawa nama globalisasi atau kebebasan ekonomi adalah suatu alat yang dipergunakan oleh kuasa besar demi mencapai matlamat kapitalisme terpaksa diterima.

Justeru, dalam usaha untuk mewujudkan iklim perdagangan yang lebih sihat dan lancar, prinsip pembahagian keadilan kepada semua pihak harus dijadikan asas utama. Maka konsep yang dikenali sebagai situasi menang-menang seharusnya diletakkan sebagai matlamat utama oleh kedua-dua pihak.

Dunia pada hari ini sememangnya menghadapi kesukaran untuk mewujudkan suatu jalinan kerjasama perdagangan yang betul-betul kukuh dan bebas ekoran daripada sikap prejudis dan mementingkan negara masing-masing. Secara rambang, selagi kecenderungan ini masih menebal di kalangan negara terlibat, maka selagi itulah sukar untuk kita membentuk satu kawasan perdagangan yang bebas dan adil.

Pendekatan berhati-hati Malaysia dalam menandatangani perjanjian perdagangan bebas (FTA) ini dengan memilih negara-negara tertentu sebagai rakan dagangan bebas wajar diteruskan demi memelihara kepentingan negara. Sehingga kini, Malaysia sedang merancang untuk melaksanakan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan beberapa negara seperti Pakistan , Jepun , Chile , dan Amerika Syarikat (AS). Dalam pada itu, menerusi ASEAN, Malaysia sedang berunding dengan Korea, Australia, New Zealand, China dan India berhubung dengan pelaksanaan FTA ini.

Dalam rundingan yang dibuat dengan negara terlibat berhubung perjanjian perdagangan bebas (FTA) ini, kita perlu mengambil kira segala faktor dan akibat kerana implikasinya bukan sahaja dapat dilihat dari sudut ekonomi tetapi juga sosial dan politik. Seperti contoh, ianya melibatkan kepentingan golongan tertentu dalam sesebuah masyarakat seperti petani yang masih dikategorikan sebagai golongan berpendapatan rendah.

Dalam isu beras contohnya, sekiranya tidak berlaku sekatan ke atas kemasukan beras maka akan berlaku lambakan beras dari AS dalam pasaran negara. Kita berasa lega dengan penjelasan yang di buat oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato Seri Rafidah Aziz ketika menghadiri siding kemuncak ASEAN di Cebu, Filipina yang menegaskan bahawa beras dan tembakau tidak akan disenaraikan dalam mana-mana perjanjian FTA kerana komoditi itu adalah mata pencarian utama petani di negara ini.

Sekiranya beras disenaraikan dalam rundingan Perdagangan Bebas Amerika Syarikat (USFTA) maka beras yang diimport dari AS mencapai 25 peratus lebih murah daripada kos pengeluaran, maka industri pertanian beras dalam negara sudah tentu akan menghadapi risiko. Tambahan pula, pada ketika ini permasalahan seperti penyeludupan beras masih di tahap kritikal. Menurut statistik, lebih 120,000 hingga 200,000 tan beras berjaya diseludup ke negara ini setiap tahun.

Dalam pada itu, situasi pembeli beras pada hari ini lebih menggemari deras luar. Sebahagian besar penduduk di Malaysia hanya membeli beras dari Thailand kerana lebih bermutu tinggi dan harganya murah. Secara logiknya apa akan berlaku sekiranya beras dari AS di bawa masuk tanpa senarang sekatam? Jadi tidak hairanlah mengapa sebelum ini, pesawah yang mengusahakan tanaman padi gusar dengan desas-desus mengatakan beras dibincangkan dalam FTA.

Selain itu, Timbalan Setiausaha Bahagian, Cawangan Antarabangsa, Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa kementerian itu, Rubiah Abd. Rahman menegaskan cadangan perjanjian USFTA dengan Malaysia menetapkan lapan jenis padi di bawah Kod Tarif Kastam Malaysia dikategorikan sebagai produk di bawah Senarai Pengecualian. Ini bermakna produk-produk ini tidak akan ditawarkan untuk pengurangan atau penghapusan duti import di bawah USFTA

Kita menyambut baik kenyataan dari Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani juga turut menafikan dakwaan bahawa kerajaan akan mengurangkan atau memansuhkan duti import produk beras dari AS. Sekiranya duti import beras AS dikurangkan atau dimansuhkan, nasib petani kita tidak akan dapat dibela lagi ekoran penggantungan mutlak terhadap bekalan beras dari AS.

Terdahulu, ketua perunding AS, Barbara Weisel pernah berkata bahawa beras AS tidak kompetitif dalam pasaran Malaysia kerana harganya terlalu tinggi. Namun sekiranya difikirkan tentang pendekatan teknologi yang digunakan AS yang lebih terkehadapan dalam menghasilkan padi yang lebih bermutu berbanding dengan padi kita dengan kos pengeluaran yang murah, adakah kenyataan beliau itu masih relevan untuk dipakai? Hakikatnya, petani dan peladang di AS diberikan subsidi yang tinggi secara langsung oleh kerajaan mereka. Mereka juga menggunakan teknologi dan kejuruteraan genetik, dan mendapat hasil yang jauh lebih bermutu dan berproduktiviti tinggi. Sementara itu, untuk memelihara keutuhan sektor ini, mereka diberi perlindungan istimewa dan tidak ada bahan pertanian asing dibenarkan untuk diimport oleh AS.

Cuba kita bayangkan kesan yang berlaku sekiranya berlaku penggantungan terhadap bekalan beras dari AS. Sejarah membuktukan dagaimana di Rusia akibat daripada kekurangan bekalan gandum, AS telah menawarkan bekalan makanan tersebut dengan bersyarat. Akhirnya berlakulah keterikatan dan Rusia tidak lagi mampu untuk berbuat apa-apa untuk menentang AS kerana kebergantungan mereka kepada bekalan gandum AS.

Dalam pembentukan FTA, sememangnya masa yang lama akan diambil untuk memeterai perjanjian disebabkan terlalu banyak yang perlu dikaji. Sebagai contoh hasil rundingan FTA di antara Malaysia dan AS akan hanya dimeterai pada 2010 sekiranya semua berjalan secara lancar.

Dalam pada itu, tidak dinafikan bahawa terdapat kebaikan yang dapat dikecapi menerusi FTA. Seperti contoh FTA yang berjaya akan memudahkan perdagangan dan pelaburan serta melancarkan aktiviti eksport negara terbabit. Contohnya, produk-produk Malaysia akan lebih mudah memasuki pasaran negara itu berbanding pesaingnya yang tidak mempunyai hubungan FTA dengan negara terbabit. Tetapi perkara sama juga berlaku terhadap produk barangan negara terbabit ke atas pasaran kita.

Dalam hubungan dagangan dua hala, AS adalah satu-satunya rakan dagangan terbesar Malaysia , tetapi Malaysia pula adalah rakan dagangan ke 10 terbesar AS. Maka pembahagian keuntungan itu diramalkan akan lebih cenderung kepada AS memandangkan AS adalah negara dagangan yang terbesar dan kukuh serta memiliki produk dagangan yang lebih berkualiti berbanding barangan keluaran negara.

Dengan perjanjian ini juga, rakyat akan diberikan pendedahan supaya mampu bersaing secara terbuka dalam FTA yang dibentuk. Rakyat sememangnya wajar melihat FTA sebagai satu cabaran besar untuk mereka menjadi pengusaha utama yang berjaya dalam sesuatu industri. Namun, rakyat khususnya petani harus diberikan tempoh masa untuk mereka menjadi warga tani berilmu dan mampu bersaing hingga ke peringkat global.

Namun, jaminan ketua perunding AS, Barbara Weisel bahawa AS akan bersifat mendesak liberalisasi keutamaan bumiputera dalam telekomunikasi, perkhidmatan kewangan, penghantara ekspres, komputer dan pengedaran kuasa harus disambut baik. Katanya, isu-isu keutamaan bumiputera perlu diusahakan sebelum kedua-dua pihak boleh menghasilkan persetujuan yang komprehensif.

Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Amerika Syarikat (AS) mungkin memerlukan sekurang-kurangnya dua lagi pusingan rundingan sebelum menandatangani perjanjian perdagangan bebas (FTA) mereka sepertimana yang dinyatakan oleh Penolong Wakil Perdagangan AS bagi Asia Pasifik, Barbara Weisel. Rundingan FTA itu baru menangguhkan pusingan keempat.


Pusingan keempat rundingan itu yang diadakan di San Francisco , California , pada 8-12 Januari lalu telah memasuki hari keempat. Mesyuarat berikutnya akan diadakan bulan depan di Malaysia. Dalam pada itu, rundingan tersebut perlu diselesaikan menjelang Mac 2007, 90 hari sebelum lembaga perundingan perdagangan Presiden AS, George W. Bush, tamat tempoh pada bulan Jun tahun ini.

Walaubagaimanapun, perlu diingat bahawa perjanjian ini ada pro dan kontranya dan sekiranya dicongak secara rambang, kontra itu lebih cenderung dalam memberi kesan kepada masa depan ekonomi perdagangan Malaysia . Maka kita seharusnya lebih bersikap berhati-hati san tidak terburu-buru dalam memastikan kepentingan ekonomi perdagangan negara tidak terjejas. Gagasan liberalisasi, globalisasi dan perjanjian perdagangan bebas (FTA) akan memberi impak buruk yang cukup besar kepada negara sekiranya ia tidak diperhalusi dengan cermat dan bijaksana.

Hegemony behind FTA

The process of signing the agreement along with other countries is spreading rapidly. We look like to be too keen in implementing that process. So far, Malaysian Government still in the process of studying the consequences of the FTA with United States . We nowadays are more likely to please the Americans compared to previous times. Malaysia is seen as likely to bow to pressure by the United States to enter into Free trade Agreement (FTA) with the imperialist superpower.

We as Malaysians must rise in arms to protest against FTA that would be most likely to be lopsided in the US favour. That is the nature of FTA which was rushed through by the Americans for the countries in Latin America . I would like to point out that unlike multilateral agreements of World Trade Organization (WTO) where developing countries look out for each other’s interest against developed countries, the bilateral FTA has no time limit and consists of “negative list”.

The WTO agreement was done through a “positive list” meaning that matters of the agreement was spelt out, unlike the FTA which has a negative list which means that the matters not listed in the agreement would also be covered. There is also suspicion when US had put the negotiations on the “fast track” as this was not clear.

FTA was actually a change in strategy after the multilateral WTO agreement failed to coerce developing countries to enter into unfair terms. In the long term, the FTA would be a “re-colonization” of Malaysia by western powers through economic control. Even though it is just a trade agreement, but it also provides for access to services, government procurement and other policies. We fear that our farmers are going to be jobless due to cheap agricultural products flooding our markets, because their farmers receive a far higher subsidy. Meanwhile, even though our electronic products could be marketed there, but we also have to bear in mind that theirs could also come in here.

I agreed with the Chairman of Coalition Against America-Malaysia FTA Dr Xavier Jayakumar saying that the country must strengthen its own institutions first to be at par with those of the US before entering into agreement. When we do not have our own house in order we are not in the position whereby we can bargain to ensure our rights. The projects from the government procurement were the economic driving force of the country and that if the sector was to be opened up as it would under the requirement of FTA then we would end up “sacrificing our own people to Americans companies”.

Meanwhile, Malaysian Treatment Access & Advocacy Group (MTAAG) director Edward Low said the FTA would make medicine prices especially for HIV patients to go up due to restrictions on imports of generic drugs from other producing countries. We do not want the legacy of the Singapore state where the government has signed on a FTA and where HIV patients have to fly over to India or Thailand to seek treatment instead of in Singapore it is very expensive.

Monitoring Sustainability of Globalization director, Charles Santiago said the FTA is essentially about “intra firms” instead of “inter firms” trade in between the nations that go into the agreement. If we look at the import and the export trade numbers for Malaysia to the United States and vice versa invariably we see electronic and electrical goods as the key exports. Look at the exports of the US to Malaysia , it is the same electronic and electrical stuff, so what is this trade all about?

Actually what they are doing here is to ensure that investor’s rights become non-negotiable and this could undermine national sovereignty. Dr Mahathir highlighted in his book Reflections on Asia that every one knows about the tablets of stone descended from Mount Liberalism , “the theology of the free market”. We are told that everything will be fine so long we liberalise, deregulate, and open up.

Some are even more specific by saying that all would be fine if we allow international capital complete freedom to do whatever it wishes, constrained only by the hand of magical market forces. More tightly focused is that everything would be fine if only we allow foreign financiers to buy up our financial sector so that we will have no financial institutions of our own anymore.

According to the fact, bilateral trade between the two countries surpassed at about US$ 44 billion last year. The US is Malaysia ’s single largest trading partner, while Malaysia is the 10th largest trading partner for the US .

We prayed however that this (signing on to the FTA) will not be the case.

"US-FTA seems to be the new trend of imperialisme way through economy"

MU & AFC : FAM perlu berhati-hati buat keputusan


Pergelutan dan dilemma yang dihadapi Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) tidak mampu disembunyikan lagi. Sebaliknya ia telah menjadi bahan perbualan yang hangat dipekatakan oleh sebilangan besar peminat bola sepak dalam negara. Ia juga telah dilihat oleh mereka sebagai petanda akan ketidakmampuan badan induk bola sepak negara itu untuk menyelesaikan masalah semasa yang sedang dihadapi. Persoalannya, adakah FAM sebagai badan induk bola sepak yang telah ditubuhkan sekian lama masih mencari-cari jawapan yang harus diberikan kepada Konfederasi bola Sepak Asia (AFC)?

Dilema tersebut muncul apabila FAM berdahadapan dua penganjuran bola sepak antarabangsa yang berlangsung dalam tarikh yang sama. Berdasarkan jadual, Juara liga Perdana Inggeris Manchaster United akan berkunjung ke Malaysia untuk penganjuran perlawanan persahabatan menentang skuad pilihan Malaysia pada 27 Julai nanti. Tetapi, dalam masa yang sama Malaysia bersama Thailand , Indonesia , dan Vietnam telah diamanahkan oleh AFC untuk menjadi tuan rumah dalam kejohanan Piala Asia yang akan berlangsung dari 9 hingga 29 Julai.

Maka, Konfederasi bola sepak Asia (AFC) sebagai badan yang mewakili FIFA di Asia telah mengambil tindakan drastik dengan mendesak supaya satu perjanjian bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) dimeterai untuk melindungi kejohanan Piala Asia. Dalam perjanjian tersebut, FAM perlu menjaga nama baik bola sepak Asia dengan menghormati kejohanan tersebut. Ini termasuklah tidak boleh melibatkan diri dalam mana-mana perlawanan atau membenarkan perlawanan lain berlangsung sepanjang tempoh kejohanan yang akan bermula nanti. Ini bermakna, sekiranya perlawanan itu dilangsungkan oleh badan lain atau kerajaan tanpa mendapat kebenaran FAM sekalipun dianggap melanggar peraturan.

Kita tidak boleh menyalahkan AFC atas tindakan drastik tersebut, kerana tindakan tersebut adalah sesuatu yang munasabah untuk menjaga kepentingan dan prestij kejohanan Piala tersebut.

Maka dalam permasalahan ini, FAM perlu membuat pilihan bijak dan terbaik serta mangambil kira kesan jangka panjang. FAM juga harus menilai antara dua pilihan, mana satu yang akan memberi kesan yang lebih buruk. Jika dilihat, kehadiran Manchaster United hanyalah tidak lebih dari untuk melakukan perlawanan persahabatan dan mendapat promosi untuk hanya jangka masa yang pendek.

Sebaliknya, kesan yang lebih buruk akan diterima jika FAM mahu meneruskan aksi persahabatan dengan kelab Inggeris itu. Antaranya, FAM boleh menanggung risiko digantung keanggotaannya oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA) yang mengakibatkan seluruh kojohanan bola sepak dalam negara diishtihar tidak sah. Skuad Negara juga tidak akan dibenarkan untuk menyertai mana-mana kejohanan di peringkat antarabangsa seperti Sukan Sea, Piala Asia, dan Piala Dunia.

Justeru keputusan tidak boleh dibuat secara terburu-buru sebaliknya, kajian yang meluas terutama dari aspek undang-undang dan peraturan FIFA harus diberi penekanan terlebih dahulu oleh FAM sebelum sebarang keputusan itu dibuat. Kita khuatir Malaysia akan senasib dengan negara yang digantung sekian lama oleh FIFA hanya kerana membuat keputusan yang salah seperti yang berlaku kepada Kenya.

Dari aspek pelancongan, kehadiran kelab Inggeris itu dilihat hanya mampu menarik pelancong dalam negara berbanding kejohanan Piala Asia yang mampu menarik pelancong dari Iran dan China . Maka, demi kepentingan bola sepak Malaysia untuk jangka masa panjang, FAM hanya mempunyai satu pilihan sama ada membatalkan terus perlawanan pesahabatan itu, atau menangguhkannya ke tarikh yang lebih sesuai. Lantaran itu, kita menyambut baik kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Presiden FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah supaya program perlawanan persahabatan itu tidak diteruskan.

Tidak dapat dinafikan, untuk membuat keputusan itu, FAM terpaksa meminggirkan kehendak sebilangan besar rayat Malaysia yang mahu program tersebut diteruskan.Dalam undian SMS menerusi buletin utama TV 3 pada 13 Mei lalu, sebanyak 80% mahu program tersebut diteruskan. Dalam aspek ini, sebilangan besar penyokong kelab Inggeris itu harus berfikir dengan lebih rasional dan mengambil kira kepentingan masa depan bola sepak negara. Janganlah hanya kerana mahu perlawanan persahabatan tersebut diteruskan, masa depan bola sepak negara yang menjadi mangsa digantung.

Sebaliknya, kejayaan kita menjadi tuan rumah Piala Asia adalah satu-satunya peluang besar yang diperoleh kerana kita dapat keistimewaan untuk layak ke kejohanan tersebut secara automatik setelah sekian lama kita tidak menyertainya menerusi tiket perlawanan kelayakan.

Maka kita harus bersyukur dengan peluang yang terhidang dihadapan mata dengan memberi tumpuan sepenuhnya kepada kejohanan tersebut. Jangan kerana mahu mendapat dua perkara, kesemuanya tercicir seperti kata pepatah "yang dikendong keciciran, yang dikejar tidak dapat". Jangan hanya kerana mahu melansungkan aksi persahabatan dengan kelab Inggeris itu, kita hilang kepercayaan dari AFC dan FIFA.

DEB tidak harus disalah tafsir

Konsep Dasar Ekonomi Baru (DEB)yang dilaksanakan kerajaan adalah suatu dasar yang mempunyai keunikannya yang tersendiri. Justeru ia memerlukan pemahaman yang lebih meluas yang merangkumi aspek Perlembagaan dan undang-undang negara, kedudukan ekonomi dan sosial semasa, dan termasuk aspek sejarah penubuhan negara sebelum kita mencapai kemerdekaan. Kenyataan yang dibuat oleh Duta dan Ketua Perwakilan Suruhanjaya Eropah ke Malaysia Thierry Rommel pada 21 Jun lalu yang mendakwa bahawa DEB tidak relevan kerana bersifat diskriminasi yang dilihat lebih banyak melindungi kaum Melayu dan bumiputra jelas menunjukkan kecetekan ilmu dan pemahaman beliau mengenai konsep sebenar dasar tersebut.

Dasar Ekonomi Baru yang telah dibentangkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1970 adalah suatu dasar yang dilaksanakan menerusi kajian secara terperinci berlandaskan kepada beberapa perjanjian yang terdapat dalam usaha untuk membentuk suatu konsep yang dikenali sebagai ‘perkongsian kuasa’. Konsep perkongsian kuasa ini telah didirikan sekian lama atas semangat untuk memacu kejayaan negara secara kolektif tanpa mengira kaum. Antara perkara pokok perjanjian yang mempengaruhi kekuatan konsep ini adalah prinsip yang dikenali sebagai “kontrak sosial”, iaitu suatu perjanjian yang telah dicapai sebelum merdeka. Maka prinsip kontrak sosial yang telah dimeterai oleh tokoh-tokoh terdahulu yang menjadi landasan kepada teras kepada dasar-dasar pembangunan negara seharusnya dihormati oleh semua pihak.

Jikalau kita menelusuri sejarah kontrak sosial ini, dua bentuk persetujuan telah dicapai antara bangsa Melayu dan kaum bukan Melayu. Pertama, kaum bukan Melayu hendaklah menerima hakikat bahawa orang Melayu adalah pewaris Tanah Melayu, maka warisan Melayu seperti agama Islam, bahasa Melayu, tanah-tanah orang melayu dan hak-hak untuk memerintah negeri Melayu hendaklah dipelihara, dijamin dan dikekalkan selepas kemerdekaan dicapai.

Perjanjian yang kedua ialah orang Melayu bersetuju i) bahawa tiap-tiap penduduk Tanah Melayu yang lahir di Tanah Melayu sebelum merdeka hendaklah diterima sebagai warganegara Persekutuan Tanah Melayu menerusi undang-undang secara automatik, ii) hak budaya kaum lain termasuk bahasa dan agama mereka dipelihara iaitu tidak dihapuskan, iii) orang melayu bersetuju berkongsi dengan kaum-kaum bukan Melayu dalam aspek pemerintahan.

Maka persetujuan ini telah diletakkan sebagai isi kandungan dalam Perlembagaan Persekutuan seperti yang terkandung dalam Artikel 153 yang menyatakan bahawa Yang Dipertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu termasuk peribumi Sabah dan Sarawak dalam bidang pendidikan (seperti biasiswa, kemudahan latihan dan kuota tempat di institusi pendidikan awam), perkhidmatan awam (kuota dalam pengisian jawatan), bidang ekonomi dan perniagaan (kuota dalam pemberian permit dan lesen) dan hak Melayu dalam tanah rizab.

Persoalannya adakah pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut menyedari akan kewujudan kontrak sosial ini? Dan sejauh manakah mereka sanggup untuk menerima dan menghormatinya?. Senario pada hari ini menunjukkan betapa masih ada lagi pihak-pihak yang tidak memahami ruang lingkup perkongsian kuasa dan prinsip perjanjian ini tetapi lantang memberi komentar yang tidak berasas. Seperti contoh, sehingga kini kita masih menghadapi pelbagai persoalan dan cabaran yang dilontarkan oleh pihak tertentu yang dilihat lebih bersifat provokatif untuk mengeruhkan perpaduan kaum. Maka dalam menjawab persoalan ini, pemahaman yang lebih mendalam berhubung konsep dan prinsip asas tadi harus dijelaskan kepada seluruh pihak.

Terdahulu negara tersentak dengan ancaman Suqiu terhadap “hak-hak keistimewaan” dan “ketuanan Melayu”menerusi satu memorandum yang mengandungi 83 isi tuntutan yang dikemukakan lebih dari 2,000 persatuan cina terhadap kerajaan. Menurut Datuk Dr Hasan Ahmad, tuntutan tersebut dianggap oleh kaum lain sebagai tuntutan untuk mengubah atau mencabar atau memusnahkan kontrak sosial. Sekiranya kontrak sosial mahu diubah oleh dasar atau tuntutan baru itu, maka orang Melayu berhak menuntut supaya dasar tersebut dibatalkan.

Pada hakikatnya, prinsip yang meliputi kontrak sosial seperti hak istimewa orang Melayu tidak boleh disentuh, dicabar atau dijadikan bahan permainan termasuk dalam Parlimen. Menurut Akta Hasutan 1948, tindakan seperti membentangkan draf cadangan pindaan Artikel 153 Perlembagaan Persekutuan ke Parlimen dianggap sebagai “menghasut” dan bersalah di sisi undang-undang.

Selain itu, sejauh manakah kebenaran dakwaan yang mengatakan bahawa dasar-dasar nasional khususnya dalam bidang ekonomi bersifat diskriminasi kaum? Mereka yang membuat dakwaan tersebut tidak mengkaji dasar negara secara mendalam sebaliknya hanya menggunakan proses pelaksanaan dasar tersebut sebagai kayu pengukur. Sekiranya pelaksanaan dasar tersebut dilihat secara literal sememangnya kita akan melihat wujud kelebihan bantuan diberikan kepada orang Melayu dan peribumi Sabah dan Sarawak berbanding kaum lain.

Namun, hakikat yang menentukan sama ada sesuatu dasar itu diskriminasi atau tidak adalah kesan langsung dari pelaksanaan dasar itu, dan bukan penglihatan kepada pelaksanaan dasar itu secara literal semata-mata. Seperti contoh, ada pihak yang mendesak agar kuota pendidikan diberikan kepada mereka yang layak menerusi persaingan tanpa mengira kaum. Sedangkan secara realiti, kedudukan orang Melayu secara keseluruhan dalam bidang pendidikan masih dianggap lemah dan tidak mampu mengatasi kaum Cina. Sekiranya ia diterima, kesannya, bukan persamaan kaum yang akan wujud tetapi jurang diskriminasi perkauman sedia ada akan lebih tinggi, kerana orang Melayu akan ditinggalkan lebih jauh oleh kaum lain.

Maka samalah perumpamaannya jika ia diperhatikan dari sudut ekonomi. Kerajaan mahu atau tidak harus mengekalkan dasar-dasar yang dilihat lebih cenderong kearah untuk membantu orang Melayu seperti DEB. Ini kerana, menurut statistik yang dikeluarkan kerajaan dalam RMK-9 yang lalu, pegangan ekuiti orang Melayu dalam ekonomi masih berada di sekitar 18%. Dalam pada itu, statistik juga menunjukkan masih ramai orang Melayu berada di bawah garis kemiskinan negara iaitu yang pendapatan mereka berada di bawah RM500. Maka, sekiranya kerajaan melaksanakan dasar yang adil tanpa mengira kaum dari pandangan mata sahaja dengan tidak lagi memberi bantuan dan kelebihan kepada orang Melayu, maka kesannya akan wujud jurang diskriminasi kaum dalam bidang ekonomi yang lebih buruk kerana orang Melayu akan ketinggalan jauh ke belakang. Ini kerana dari aspek ekonomi, orang Melayu masih tidak dapat bersaing dengan kaum lain untuk memajukan ekonomi mereka.

Inilah yang dikatakan persamaan disisi undang-undang tetapi dari segi ekonomi dan sosial, diskriminasi tetap berlaku. Maka penilaian diskriminasi perlu dilihat dari aspek untuk melahirkan masyarakat yang adil dan seimbang dari semua sudut. Contohnya dalam aspek tarif cukai pendapatan juga menggunakan prinsip ini dengan mewajibkan bayaran mengikut jumlah kadar pendapatan. Mengapakah tarif cukai itu tidak dipungut dengan kadar yang sama kepada seluruh rakyat? Jawapannya adalah untuk melahirkan masyarakat yang benar-benar seimbang.

Semangat perpaduan kaum yang telah terjalin seharusnya dipertahankan oleh semua rakyat. Justeru seluruh pihak harus berperanan untuk masing-masing memahami hakikat kosep perkongsian kuasa dan kontrak sosial untuk memastikan dengan pemahaman yang mendalam di kalangan rakyat ini akan dapat menangkis dakwaan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merosakkan tali perpaduan. Ini juga dapat mempereratkan perpaduan yang telah terjalin serta mengekalkan kestabilan politik dan sosial tanah air.

Mahasiswa Perlu Jadi Ikon Masyarakat

Universiti adalah merupakan sebuah institusi yang bertanggungjawab untuk melahirkan ramai tokoh masyarakat pada masa akan datang. Tidak ketinggalan, ia juga diibaratkan seperti kilang yang akan mencetak generasi baru yang bertamadun yang bakal mencorak masyarakat dan negara. Itulah objektif sebenar penubuhan sesebuah universiti bagi semua negara di seluruh dunia. Justeru, tahniah diucapkan kepada meraka yang telah berjaya menjejakkan kaki ke menara gading kerana merekalah yang akan menjadi generasi pelapis bagi menentukan hala tuju masyarakat dan negara.

Namun, persoalannya, sejauh manakah kemampuan mahasiswa itu sendiri untuk bersedia menjadi penyumbang utama kepada pembangunan agama, bangsa dan negara suatu masa nanti? Presiden Sukarno pernah berkata “kepimpinan itu tidak bisa lahir dari mahasiswanya yang hanya menjadi ulat buku dan terperap dalam dewan kuliah semata-mata, akan tetapi kepimpinan itu bisa lahir dari mahasiswanya yang turut terjun ke dalam kancah masyarakat”. Maka, jelas di sini bahawa mahasiswa kini perlu sedar akan amanah, tugas, serta tanggungjawab yang harus ditunaikan oleh mereka kepada masyarakat bagi melatih daya kepimpinan, membentuk sahsiah diri serta mencetuskan kepelbagaian idea dalam menangani pelbagai isu. Inilah salah satu daripada cita-cita dan idealisme perjuangan mahasiswa yang harus didokong.

Sementara itu, Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mustafa Muhamad juga pernah menekankan bahawa mahasiswa perlu berfikiran kritikal dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan semasa. Maka, berlandaskan kenyataan beliau ini, kita sebagai mahasiswa harus menyahut saranan tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab dan iltizam sebagai bekalan sebelum menampilkan diri sebagai anggota masyarakat selepas tamat pengajian kelak. Maka, mentaliti golongan mahasiswa yang masih lagi kaku, lesu serta tiada hala tuju seharusnya diubah kerana ia akan memberikan gambaran yang salah tentang identiti mahasiswa yang sebenar. Mereka yang beranggapan bahawa zaman mahasiswa hanyalah zaman untuk mendapatkan segulung ijazah juga harus digantikan dengan kesedaran untuk bersama-sama membawa gagasan idealisme perjuangan mahasiswa yang besar ini demi kebaikan negara.

Jika difikirkan, bantuan kewangan yang disalurkan oleh kerajaan kepada mahasiswa sama ada dalam bentuk pinjaman atau biasiswa adalah datangnya dari usaha rakyat sendiri. Hasil dari segala bentuk bayaran yang ditunaikan sepertimana yang diwajibkan keatas mereka, seperti cukai pendapatan, cukai pintu, cukai perkhidmatan, dan sebagainya, kerajaan memperolehi sejumlah dana yang banyak. Maka, hasil daripada perolehan dana yang banyak ini, sejumlah bantuan kewangan mampu untuk disalurkan kepada mahasiswa. Lantaran itu, kita harus menghargai pengorbanan yang disumbangkan oleh masyarakat kepada kita dengan bersama-sama turun ke akar umbi untuk menyelami permasalahan yang mereka hadapi disamping mencari alternatif yang terbaik sebagai solusi.

Dalam pada itu, Prof. Diraja Ungku Aziz pernah menyatakan “universiti yang baik adalah universiti yang menggambarkan dan mencerminkan masyarakat luar”. Maka, daripada konotasi kata-kata beliau ini dapat menyedarkan kita bahawa universiti bukan lagi medan untuk kita memiliki sifat individualistik, pentingkan diri sendiri, serta hanya untuk kita suka berfoya-foya, sebaliknya ia perlu dijadikan sebagai medan untuk kita menjadi juara dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan semasa yang melanda masyarakat sama ada yang bersifat nasional mahupun antarabangsa. Ini secara tidak langsung akan dapat menonjolkan imej kita sebagai mahasiswa yang menjadi ikon kepada masyarakat.

Namun, sejauh manakah kesanggupan kita untuk bersama-sama turun membangunkan masyarakat yang sememangnya memerlukan kita? Dalam keadaan kita kini yang memperolehi ratusan ribu mahasiswa disamping penubuhan beberapa buah universiti yang semakin banyak, persoalan kualiti sebeginilah yang menjadi aset penting untuk dijadikan ukuran. Ini kerana walau sebanyak manapun jumlah mahasiswa yang kita miliki, tetapi masing-masing tidak menunjukkan kesungguhan untuk mendokong idealisme dan cita-cita mahasiswa ini dalam membantu membangunkan masyarakat dan negara, ia tetap dianggap sebagai suatu yang merugikan negara.

Lantaran itu, jika kita tidak melakukan perubahan, mahasiswa akan terus tenggelam dalam arus kini yang semakin mencabar. Kesannya, mahasiswa akan hilang keyakinan diri, malu untuk berhadapan dengan masyarakat, tidak lagi bangga untuk menampilkan diri sebagai seorang mahasiswa, takut untuk berhadapan dengan cabaran, serta masih tercari-cari matlamat hidup mereka yang sebenar.

Fenomena seperti ini bukan sahaja berlaku pada zaman mereka menjadi mahasiswa, tetapi ia secara tidak langsung akan terbawa-bawa ke alam pekerjaan. Maka tidak hairanlah mengapa ramai kelompok yang mengisi sektor pekerjaan pada hari ini masih belum bersedia dan tidak bersungguh-sungguh untuk berhadapan dengan tanggungjawab yang lebih besar, takut untuk menghadapi cabaran kerana khuatir akan risiko yang bakal dihadapi, mudah mengalami tekanan perasaan ekoran hilangnya motivasi diri, dan sebagainya. Pada hal mereka juga dahulunya pernah memiliki ikon tersebut semasa menjadi mahasiswa.

Bayangkan apa yang akan terjadi kepada negara dalam jangka masa 10 atau 20 tahun akan datang sekiranya generasi mahasiswa kini masih di takuk lama dengan meneruskan tradisi kelesuan generasi-generasi mahasiswa sebelum ini? Maka mahasiswa harus mengambil kesempatan yang ada dengan menjadikan zaman keemasan ini sebagai medan untuk menimba sebanyak mungkin ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

Maka, kita tidak seharusnya berpeluk tubuh dengan menyerahkan tanggungjawab untuk membangunkan masyarakat dan negara kepada pihak kerajaan semata-mata. Sebaliknya, mahasiswa pada hari ini harus menjadi peneraju kepada pembangunan negara dengan menjuarai setiap isu yang merangkumi ruang lingkup masyarakat. Itulah yang diistilahkan sebagai "Mahasiswa Jurubicara Masyarakat". Sebagai ikon kepada masyarakat, kita perlu memberi sumbangan yang bermakna kepada mereka dengan bersama-sama membantu pihak yang bertanggungjawab agar hasrat negara untuk memacu pembangunan negara dan masyarakat secara seimbang berjaya dikecapi.

 
Photography Templates | Slideshow Software