Tuesday, December 11, 2007

Hindraf : Dakwaan Yang Memerlukan PenjelasanDalam perkembangan sejarah sebelum merdeka, kaum India telah dibawa oleh pihak British untuk berkhidmat di ladang-ladang getah milik mereka. Setelah sekian lama mereka menetap di Tanah Melayu, sebahagian mereka telah menyesuaikan diri dengan budaya dan cara hidup di sini sehingga pada ketikanya, mereka enggan untuk dibawa pulang ke India apabila ditawar British. Mengapa? Hal ini ekoran dari kemewahan dan kesenangan hidup yang dikecapi oleh mereka di sini yang dimana ianya sukar untuk diperolehi di tanah asal mereka.

Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihak British telah mengemukakan pelbagai pendekatan termasuk perjanjian antara kaum yang dikenali sebagai kontrak sosial bagi memastikan masyarakat India memperoleh hak untuk terus menetap di Tanah Melayu. Jikalau kita menelusuri sejarah kontrak sosial ini, dua bentuk persetujuan telah dicapai antara bangsa Melayu dan kaum bukan Melayu. Pertama, kaum bukan Melayu hendaklah menerima hakikat bahawa orang Melayu adalah pewaris Tanah Melayu, maka warisan Melayu seperti agama Islam, bahasa Melayu, tanah-tanah orang melayu dan hak-hak untuk memerintah negeri Melayu hendaklah dipelihara, dijamin dan dikekalkan selepas kemerdekaan dicapai.

Perjanjian yang kedua ialah orang Melayu bersetuju i) bahawa tiap-tiap penduduk Tanah Melayu yang lahir di Tanah Melayu sebelum merdeka hendaklah diterima sebagai warganegara Persekutuan Tanah Melayu menerusi undang-undang secara automatik, ii) hak budaya kaum lain termasuk bahasa dan agama mereka dipelihara iaitu tidak dihapuskan, iii) orang melayu bersetuju berkongsi dengan kaum-kaum bukan Melayu dalam aspek pemerintahan.
Kontrak sosial yang menjadi salah satu tunjang kepada kemerdekaan harus
dipertahankan.


Maka persetujuan ini telah diletakkan sebagai isi kandungan dalam Perlembagaan Persekutuan seperti yang terkandung dalam Perkara 153 yang menyatakan bahawa Yang Dipertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu termasuk peribumi Sabah dan Sarawak dalam bidang pendidikan (seperti biasiswa, kemudahan latihan dan kuota tempat di institusi pendidikan awam), perkhidmatan awam (kuota dalam pengisian jawatan), bidang ekonomi dan perniagaan (kuota dalam pemberian permit dan lesen) dan hak Melayu dalam tanah rizab.

Pada hakikatnya, prinsip yang meliputi kontrak sosial seperti hak istimewa orang Melayu tidak boleh disentuh, dicabar atau dijadikan bahan permainan termasuk dalam Parlimen. Menurut Akta Hasutan 1948, tindakan seperti membentangkan draf cadangan pindaan Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan ke Parlimen sudah dianggap sebagai “menghasut” dan bersalah di sisi undang-undang.

Hasil daripada penerimaan hak istimewa orang Melayu inilah kaum lain memperolehi kerakyatan sebagai warganegara Malaysia dan tidak dihantar pulang ke negara asal mereka.

Maka dakwaan pihak Hindu Right Action Force atau Hindraf tentang diskriminasi dan kesengsaraan hidup yang dialami mereka sepanjang menetap di bumi Malaysia jelas menyimpang dari kebenaran sejarah. Sejarah menunjukkan nenek moyang mereka sendiri yang bersungguh-sungguh mahu menetap dan berzuriat di bumi yang serba mewah ini. Namun demikian, ada pihak yang sengaja mewujudkan kontroversi dengan menyatakan bahawa kontrak sosial itu dipersetujui oleh pemimpin terdahulu dan tidak lagi releven pada masa kini. Jikalau dilihat, sekiranya pemimpin India terdahulu tidak memperakui hak istimewa orang Melayu, sudah tentu mereka tidak akan memperolehi hak untuk terus tinggal di sini. Maka sebahagian masyarakat India kini yang mempertikai relevensi kontrak sosial tersebut pasti tidak akan lahir di sini.

Dalam masa yang sama, tuduhan bahawa berlakunya pembersihan etnik atau “etnic cleansing” ke atas kaum India juga tidak berasas. Saya bersetuju dengan pandangan Presiden JUST, Dr Chandra Muzaffar yang menyatakan bahawa golongan yang menggunakan perkataan tersebut perlu benar-benar memahami konotasi dan tafsiran kepada perkataan itu yang dimana pembersihan etnik itu dilakukan bagi memastikan sesuatu bangsa terus lenyap dari muka bumi. Contoh jelas adalah sepertimana yang dilakukan oleh tentera Serbia ke atas rakyat Bosnia dan situasi tersebut masih belum dapat dilihat berlaku di Malaysia khususnya ke atas kaum India.Sementara itu, dakwaan mereka bahawa kaum India adalah kaum yang amat jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi berbanding kaum Melayu dan Cina amat bertentangan dengan fakta. Berdasarkan statistik ekonomi yang dikeluarkan pihak kerajaan, ianya jelas menunjukkan kaum India berada pada tahap yang baik malah lebih baik dari kaum Bumiputra. RMK-7 sendiri menunjukkan betapa pertumbuhan pesat pada beberapa tahun lalu telah menyebabkan bertambah besarnya jurang di antara kumpulan-kumpulan tertentu. Berdasarkan kepada RMK-7, jurang di antara Bumiputra dengan kaum India telah meningkat daripada 1:1.29 dalam tahun 1990 kepada 1:1.35 dalam tahun 1995. Dalam masa yang sama, jurang antara kaum Bumiputera dengan kaum Cina juga telah meningkat daripada 1:1.74 dalam tahun 1990 kepada 1:1.81 dalam tahun 1995. Seterusnya, jurang di antara isi rumah desa yang majoritinya Bumiputra berbanding dengan isi rumah di bandar juga meningkat dari 1:1.7 dalam tahun 1990 kepada 1:2.0 dalam tahun 1995.

Sementara itu, berdasarkan statistik purata pendapatan isi rumah bulanan pada tahun 2004 juga jelas menunjukkan kaum India berada pada tahap yang lebih baik berbanding kaum Bumiputra. Statistik tersebut menunjukkan purata pendapatan bagi kaum Bumiputra berada di tangga tercorot dengan jumlah pendapatan sebanyak RM 2,711 berbanding kaum India yang memperlehi pendapatan sebanyak RM 3,456 dan India sebanyak RM 4,437.

Dalam pada itu, statistik peratus kemiskinan mengikut kaum yang dikeluarkan pihak kerajaan juga menunjukkan perkara yang sama. Berdasarkan statistik 2004, peratus kemiskinan Bumiputra yang berdaftar berada pada tahap tertinggi dengan peratusan sebanyak 8.3% berbanding kaum India sebanyak 2.9% dan Cina sebanyak 0.6%. Maka fakta ekonomi dari tahun 1990 sehingga kini menunjukkan bahawa paras ekonomi masyarakat India beada pada kedudukan yang semakin baik. Sebaliknya kaum Bumiputralah kaum yang paling jauh ketinggalan berbanding kaum-kaum lain.

Maka pada hakikatnya, mereka perlu bersyukur dan berterima kasih kepada nenek moyang mereka yang tegas untuk menjadi warga negara Malaysia, jika tidak agak mustahil kaum India di Malayisa dapat menikmati kesenangan hidup yang mereka perolehi sekarang di Malaysia.

Interview with Malaysian IGP

Saturday, December 8, 2007

Pertumbuhan Inflasi : Bebanan Rakyat Perlu Ditanggung

Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) 2006
Fenomena kenaikan harga barang termasuk yang terbaru ayam dan roti dalam pasaran domestik negara berada pada tahap yang semakin membimbangkan. Dasar pasaran kita yang terlalu bergantung kepada ukuran permintaan dan penawaran tanpa kawalan dari pihak bertanggungjawab akan menyebabkan berulangnya krisis inflasi yang melanda negara dahulu. Isu ini telah mendapat perhatian ramai rakyat Malaysia berikutan ianya bersangkutan dengan kos sara hidup yang perlu ditempuhi oleh mereka. Hanya yang menjadi titik perbezaan adalah tahap pendapatan yang diperolehi mereka. Bagi golongan yang berpendapatan rendah, seperti petani, buruh, nelayan, dan pengusaha kecil, fenomena ini akan dianggap sebagai suatu yang amat membebankan untuk mereka meneruskan kehidupan seharian.
Jika dinilai, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga barang ini yang dimana secara tidak langsung membawa kepada krisis inflasi. Faktor yang dilihat paling utama adalah kenaikan harga bahan api. Kenaikan harga minyak di pasaran dunia yang mencecah AS$100 dolar setong berikutan keengganan Organisasi Negara-negara Pengekspot Minyak (OPEC) untuk melakukan pertambahan pengeluaran mewujudkan keadaan yang amat merumitkan.
Dalam masa yang sama, pasaran minyak Malaysia juga seolah-olah seperti pasaran di negara “pengimport bersih” kepada bahan bakar tersebut, yang terlalu bergantung kepada kadar harga di pasaran antarabangsa. Lantaran itu, sepertimana yang diramalkan, tindakan yang bakal diambil kerajaan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan mengurangkan pemberian subsidi minyak sedia ada kepada rakyat.
Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), Datuk Mohd. Shafie Apdal, kenaikan harga minyak mentah global yang melonjak melebihi paras AS$100 setong kini memberi tekanan kepada harga minyak tempatan dan seterusnya mempengaruhi kenaikan harga barang-barang keperluan lain.
Akibatnya, kenaikan harga komoditi keperluan masyarakat akan bertambah lagi kerana ia adalah merupakan bahan tunjang dalam menggerakkan aktiviti ekonomi. Industri perumahan juga akan mengalami kesan tinggi terhadap kenaikan minyak kerana industri pembinaan rumah, bangunan dan sebagainya juga memerlukan sumber minyak. Sementara itu, bebanan kos perkhidmatan juga akan bertambah seperti tambang bas dan teksi. Kesimpulannya, kenaikan harga minyak tempatan akan terus berlaku walaupun kita tersenarai sebagai negara pengeluar minyak.

Dalam pada itu, sumber minyak negara juga dipercayai semakin berkurangan sedangkan keperluan meningkat sebanyak enam peratus setahun. Berikutan itu, dijangka pada tahun 2011 negara terpaksa menjadi pengimport bersih kepada petrol dan persoalannya, berapakah kadar peratus kenaikan harga bahan tersebut dalam pasaran tempatan pada waktu itu?

Sementara itu, faktor yang turut mempengaruhi kenaikan harga barang adalah sikap pihak tertentu yang suka mengambil kesempatan terhadap permintaan barang keperluan yang bersangkutan dengan keperluan isi rumah seperti gula, garam, gandum dan sebagainya. Maka tidak hairanlah mengapa situasi ini kerap berlaku apabila menjelangnya musim perayaan. Situasi ini akan terus berlaku dari setahun ke setahun dan dalam masa yang sama, harga barang-barang tersebut tidak akan mengalami kemerosotan apabila berakhirnya musim tersebut.

Namun, tidak dapat dinafikan bahawa bebanan kos yang ditanggung oleh pengusaha khususnya pengusaha bumiputra seperti kenaikan kadar sewa dan cukai yang melampau bagi sesebuah premis perniagaan juga antara faktor kepada masalah ini. Sebagai contoh berdasarkan laporan dari akhbar Sinar Harian yang bertarikh 7 Oktober 2007 kadar sewa sebuah restoran di Pusat Membeli–belah terkemuka Suria KLCC meningkat sebanyak RM520,000 setahun berbanding RM360,000 pada tahun 2004 serta RM180,000 pada tahun 2001. Situasi ini memperlihatkan bagaimana pemilik restoran Kelatan Delights Juhaidi Yean Abdullah terpaksa menutup restorannya ekoran dari kenaikan kadar sewa tapak premis berkenaan. Menurut beliau restoran beliau adalah satu-satunya restoran bumiputra yang bernyawa disitu dan alasan yang diberikan oleh pihak pengurusan adalah kerana mengikut harga pasaran. Maka demi mempertahankan ‘survival’ perniagaan para peniaga, mereka terpaksa menaikkan harga barang keperluan yang dijual.

Dalam menangani permasalahan ini, beberapa dasar kerajaan perlu diubah. Ini turut melibatkan pemerkasaan kepada dasar pertanian. Jikalau dilihat, pelaksanaan dasar ini hanya bergantung kepada kesanggupan politik atau political will pemimpin kerajaan. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan dalam Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) 2006 negara, pengeluaran sektor pertanian telah menunjukkan penurunan ynag begitu drastik iaitu 7.9% berbanding 33.6% pada tahun 1970 dan 32.5% pada tahun 1975. Maka, suatu usaha perlu dilakukan untuk memastikan pemerkasaan kepada dasar ini dikekalkan walau siapa pun yang menjadi pemimpin. Sekiranya dasar pertanian kita diperkasakan, kita berupaya mengeluarkan produk bahan keperluan isi rumah dan secara tidak langsung mampu menampung permintaan kepada bahan tersebut. Maka, sudah tentu kenaikan harga bahan keperluan tersebut dapat dikawal memandangkan hasil pengeluaran selari dengan permintaan.
Teori ekonomi Ibnu Khaldun pernah menyatakan untuk meningkatkan perbelanjaan rakyat, maka pengurangan bebanan seperti cukai dan harga minyak perlu dilakukan. Ini termasuk pemberian subsidi dari pihak kerajaan kepada peniaga-peniaga khususnya bumiputra bagi memastikan mereka tidak menaikkan harga barang. Apabila bebanan rakyat seperti kadar cukai, harga minyak, dan sebagainya berjaya dikurangkan, maka ia akan menggalakkan lagi rakyat untuk berbelanja. Maka, akan bertambahlah bilangan pengusaha dan pembekal. Kesannya, kerajaan akan memperoleh semula hasil dari perbelanjaan rakyat tersebut menerusi cukai yang dikutip dari pertambahan bilangan pengusaha dan pembekal tersebut.
Pihak kerajaan juga perlu menggiatkan usaha penyelidikan untuk mencari sumber lain sebagai alternatif kepada keperluan petrol seperti minyak kelapa sawit. Hasil dari penemuan bahan gantian tersebut akan dapat membantu kita mengurangkan kadar kenaikan harga minyak. Dalam masa yang sama, pihak kerajaan juga perlu berperanan dengan meningkatkan penguatkuasaan dalam mengawal harga barang. Jika kerajaan tidak menangani kenaikan harga barang, inflasi akan meningkat seterusnya kos hidup mencanak sekaligus rakyat menderita.

 
Photography Templates | Slideshow Software